Zawiadomienie o wszczęciu postępowania [OŚiR.6220.25.2016]

OŚiR.6220.25.2016
2016-06-01


ZAWIADOMIENIE
o wszczęciu postępowania

Na podstawie art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji
o środowisku i jego ochronie , udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016r. Poz. 353) oraz art. 49, art. 61 § 4 Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 267) zawiadamiam o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Impresa Pizzarotti &C.S.P.A. Spółka Akcyjna, Oddział w Polsce, ul. Emilii Plater 28, Warszawa, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Eksploatacji złoża piasków i żwirów RYNARZEWO na działce nr 351/3, w miejscowości Rynarzewo, gm. Szubin” Strony tego postępowania, na podstawie art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r Kodeks postępowania administracyjnego mogą zapoznać się z dokumentacją w sprawie, w siedzibie Urzędu Miejskiego w Szubinie, ul. Kcyńska 12, Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa w godzinach pracy Urzędu i zgłaszać ewentualne wnioski

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Szubina (1 czerwca 2016)
Opublikował: Alicja Hoffmann (1 czerwca 2016, 14:38:55)

Ostatnia zmiana: Michał Moniak (31 października 2017, 10:25:11)
Zmieniono: przeniesiono

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 434