Zawiadomienie o wydaniu decyzji [OŚiR.6220.21.2015]

OŚiR.6220.21.2015


OBWIESZCZENIE

ZAWIADOMIENIE
O WYDANIU DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH 

Na podstawie art. 49 Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 267), w związku z art. 38 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013r. poz. 1235 ze zm.) zawiadamiam o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na
 
budowie kanalizacji sanitarnej i deszczowej na Osiedlu Bydgoskim w Szubinie.


Inwestycja planowana jest do realizacji przez Gminę Szubini obejmuje następujące ulice: A. Mickiewicza, M. Dąbrowskiej, J. Słowackiego, J. Kasprowicza, S. Wyspiańskiego, A. Asnyka, L. Szenwalda, B. Prusa, S. Żeromskiego, J. Kochanowskiego, M. Reja i Wiejską.

Strony tego postępowania, na podstawie art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. Poz. 267)  mogą zapoznać się z dokumentacją w sprawie, w siedzibie Urzędu Miejskiego w Szubinie, ul. Kcyńska 12, Wydział Ochrony Środowiskai Rolnictwa w godzinach pracy Urzędu i zgłaszać ewentualne wnioski.

metryczka


Wytworzył: Alicja Hoffmann (26 sierpnia 2015)
Opublikował: Michał Moniak (27 sierpnia 2015, 09:04:26)

Ostatnia zmiana: Michał Moniak (3 listopada 2017, 08:26:22)
Zmieniono: przeniesiono

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 439