Zawiadomienie o wydaniu postanowienia [OŚiR 6220.21.2015]

OŚiR 6220.21.2015  
Szubin 2013-08-13

OBWIESZCZENIE

Działając na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r.
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa
w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zm.) oraz art. 10 § 1 i 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z póżn. zm.)

zawiadamiam
że dnia 11.08.2015r. zostało wydane postanowienie Burmistrza Szubina
o brak obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla inwestycji polegającej na budowie kanalizacji sanitarnej i deszczowej na osiedlu Bydgoskim w Szubinie obejmująca ulice A. Mickiewicza, M. Dąbrowskiej, J. Słowackiego, J. Kasprowicza, S. Wyspiańskiego, A. Asnyka, L. Szenwalda, B. Prusa, S. Żeromskiego, J. Kochanowskiego, M. Reja i Wiejską.

Jednocześnie zawiadamiam, że w powyższej sprawie wypowiedział się Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy w postanowieniu z dnia 7.07.2015r. znak WOO.4240.378.2015.ADS , w którym wyraził brak konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. Otrzymano również opinię z dnia 10.07.2015r. znak N.NZ-401-77/15 Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nakle nad Notecią, że dla planowanego przedsięwzięcia nie należy przeprowadzać oceny oddziaływania na środowisko. Strony postępowania, na podstawie art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r Kodeks postępowania administracyjnego mogą zapoznać się z dokumentacją w sprawie, w siedzibie Urzędu Miejskiego w Szubinie, ul. Kcyńska 12, Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa w godzinach 7.30 do 15.30, w dniach pracy i zgłaszać ewentualne wnioski i zastrzeżenia. Zgodnie z art. 49 kodeks postępowania administracyjnego zawiadomienie stron postępowania uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Szubina (19 sierpnia 2015)
Opublikował: Alicja Hoffmann (19 sierpnia 2015, 15:19:17)

Ostatnia zmiana: Michał Moniak (3 listopada 2017, 08:23:00)
Zmieniono: przeniesiono

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 401