Zawiadomienie o wszczęciu postępowania [OŚiR.6220.21.2015]

OŚiR.6220.21.2015


ZAWIADOMIENIE
o wszczęciu postępowania


Na podstawie art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r.o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie , udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013r. Poz. 1235 ze zm.) oraz art. 49, art. 61 § 4 Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2013r. poz. 267) zawiadamiam o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Gminy Szubin z siedzibą w Szubinie, przy ul. Kcyńskiej 12, w imieniu której występuje Pracownia Projektowo – Inwestycyjna Inżynieria Sanitarna Sławomir Matuszak, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na  budowie kanalizacji sanitarnej i deszczowej na osiedlu Bydgoskim w Szubinie, obejmująca ulice A. Mickiewicza, M. Dąbrowskiej, J. Słowackiego, J. Kasprowicza, S. Wyspiańskiego, A. Asnyka, L. Szenwalda, B. Prusa, S. Żeromskiego, J. Kochanowskiego, M. Reja i Wiejską.
Strony tego postępowania, na podstawie art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. Poz. 267)  mogą zapoznać się z dokumentacją w sprawie, w siedzibie Urzędu Miejskiego w Szubinie, ul. Kcyńska 12, Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa w godzinach pracy Urzędu i zgłaszać ewentualne wnioski.

metryczka


Wytworzył: Alicja Hoffmann (29 czerwca 2015)
Opublikował: Michał Moniak (2 lipca 2015, 07:53:15)

Ostatnia zmiana: Michał Moniak (3 listopada 2017, 08:21:50)
Zmieniono: przeniesiono

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 441