Obwieszczenia

Obwieszczenia

Zawiadomienie o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla budowy drogi Łochowo - Zamość w gm. Szubin

OśiR.6220.45.2020 Szubin, 2021-03-24   Zawiadomienie o wydanej decyzji Działając na postawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale [...]

Zawiadomienie o wydanym postanowieniu o obowiązku wykonania raportu ooś dla inwestycji polegającej na budowie farmy fotowoltaicznej w Wąsoszu, gm. Szubin

OŚiR.6220.39.2020         OBWIESZCZENIE   ZAWIADOMIENIE o wydaniu postanowienia   Na podstawie art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r.  o udostępnianiu informacji o [...]

Zawiadomienie o wydanym postanowieniu o obowiązku wykonania raportu ooś- budowa budynku gospodarczego w Żędowie

Szubin, 2021-03-24 OŚiR.6220.53.2020         OBWIESZCZENIE   ZAWIADOMIENIE o wydaniu postanowienia   Na podstawie art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r.  o [...]

Zawiadomienie o wydanej decyzji - farma foto w Szubinie

OśiR.6220.59.2019 Szubin, 2021-03-18 OBWIESZCZENIE   Zawiadomienie o wydanej decyzji Działając na postawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, [...]

zawiadomienie przed wydaniem decyzji - droga Łochowo - Zamość

OŚiR.6220.45.2020 Szubin, 2021-03-12     OBWIESZCZENIE   Zawiadomienie               Na podstawie art. 10 § 1, art. 49 Kodeks Postępowania [...]

Zawiadomienie o wydaniu postanowienia - budowa elektrowni fotowoltaicznej w Łachowie

OŚiR.6220.41.2020         OBWIESZCZENIE   ZAWIADOMIENIE o wydaniu postanowienia   Na podstawie art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o [...]

zawiadomienie o wszczęciu postępowania ws. wydania decyzji środowiskowej dot. budowy drogi powiatowej Łochowo - Zamość w gm. Szubin

OŚiR.6220.45.2020         OBWIESZCZENIE   ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania   Na podstawie art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o [...]

Zawiadomienie o wydanej decyzji - przebudowa drogi gminnej w Kornelinie

OśiR.6220.12.2020 Szubin, 2020-09-17   Zawiadomienie o wydanej decyzji Działając na postawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale [...]

Zawiadomienie o wydanej decyzji - rozbudowa ul. W. Mączkowskiego w Szubinie i jej przedłużenia w Smolnikach

OśiR.6220.6.2020 Szubin, 2020-08-20   Zawiadomienie o wydanej decyzji Działając na postawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale [...]

Zawiadomienie o wydanej decyzji - farma fotowoltaiczna w Wolwarku

OśiR.6220.17.2020     Obwieszczenie Zawiadomienie o wydanej decyzji Działając na postawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale [...]

Zawiadomienie o wydaniu postanowienia - farma fotowoltaiczna w Szubinie- Wsi

OŚiR.6220.22.2020         OBWIESZCZENIE   ZAWIADOMIENIE o wydaniu postanowienia   Na podstawie art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o [...]

Zawiadomienie o wydaniu postanowienia - farma fotowoltaiczna w Zalesiu

OŚiR.6220.28.2020         OBWIESZCZENIE   ZAWIADOMIENIE o wydaniu postanowienia   Na podstawie art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o [...]

Zawiadomienie o wydaniu decyzji o umorzeniu postępowania administracyjnego

OŚiR.6220.15.2020         OBWIESZCZENIE   ZAWIADOMIENIE o wydaniu decyzji   Na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r.  o udostępnianiu informacji o [...]

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania

OŚiR.6220.25.2020         OBWIESZCZENIE   ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania   Na podstawie art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o [...]

obwieszczenie o wydanym postanowieniu

OŚiR.6220.13.2020       OBWIESZCZENIE   ZAWIADOMIENIE o wydaniu postanowienia    Na podstawie art. 63 ust. 1, 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o [...]

zawiadomienie o wszczęciu postępowania - farma foto w Szubinie - Wsi.

Szubin, 2020-06-01 OŚiR.6220.22.2020         OBWIESZCZENIE   ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania   Na podstawie art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o [...]

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania - budowa farmy fotowoltaicznej w Chobielinie

OŚiR.6220.60.2019         OBWIESZCZENIE   Na podstawie art. 33, art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie , udziale [...]

zawiadomienie o wszczęciu postępowania ws. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przebudowy drogi w miejscowościach Tur - Brzózki

OŚiR.6220.11.2020         OBWIESZCZENIE   ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania   Na podstawie art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o [...]

zawiadomienie o wszczęciu postępowania ws. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przebudowy drogi w Kornelinie

OŚiR.6220.12.2020         OBWIESZCZENIE   ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania   Na podstawie art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o [...]

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania ws. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - farma fotowoltaiczna w Wolwarku

OŚiR.6220.17.2020         OBWIESZCZENIE   ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania   Na podstawie art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o [...]

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania ws. wydania decyzji środowiskowej - farma fotowoltaiczna w Szaradowie i Zalesiu

OŚiR.6220.15.2020     OBWIESZCZENIE   ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania   Na podstawie art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego [...]

zawiadomienie o wszczęciu postępowania - budowa zakładu produkcyjnego mieszanki mineralno - asfaltowej w Szubinie przy ul. Sportowej

OŚiR.6220.13.2020       OBWIESZCZENIE   ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania   Na podstawie art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i [...]

Zawiadomienie o wydanej decyzji środowiskowej - droga w Chobielinie

OśiR.6220.55.2019 Szubin, 2020-03-10     Zawiadomienie o wydanej decyzji Działając na postawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale [...]

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na budowie farmy fotowoltaicznej w Chobielinie, gm. Szubin

OŚiR.6220.60.2019       ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania   Na podstawie art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie , udziale [...]

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania ws. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 2,2 MW na działkach numer 607 i 608 w Szubinie.

OŚiR.6220.59.2019       ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania   Na podstawie art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie , udziale [...]

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania ws. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przebudowy drogi Stary Jarużyn Chobielin w gm. Szubin.

OŚiR.6220.55.2019       ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania   Na podstawie art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie , udziale [...]

zawiadomienie o wydanej decyzji - zabudowa mieszkaniowa w Dąbrówce Słupskiej

OśiR.6220.39.2019 Szubin, 2019-11-26     Działając na postawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska [...]

zawiadomienie o wydanej decyzji - studnia w Kołaczkowie

OśiR.6220.44.2019 Szubin, 2019-11-26       Działając na postawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie [...]

Zawiadomienie o wydaniu decyzji - elektrownia fotowoltaiczna w Szkocji (II)

Działając na postawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa  w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z [...]

Zawiadomienie o wydaniu decyzji - elektrownia fotowoltaiczna w Szkocji (I)

Działając na postawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017r. [...]

Obwieszczenie o wydanej decyzji - droga powiatowa [OŚiR.6220.19.2017]

OŚiR.6220.19.2017 Szubin, 09.10.2017   OBWIESZCZENIE   Działając na postawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie [...]

Zawiadomienie o wydanym postanowieniu [OŚiR.6220.19.2017]

OŚiR.6220.19.2017 2017-09-18  Zawiadomienie Na podstawie art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie , udziale społeczeństwa w ochronie środowiska [...]

Rozbudowa drogi powiatowej nr 1946 C Ciężkowo - Wąsosz oraz drogi powiatowej nr 1953 C Wąsosz - Buszkowo w gminie Szubin [OŚiR.6220.19.2017]

OŚiR.6220.19.2017 ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania Na podstawie art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie , udziale społeczeństwa w ochronie [...]

Obwieszczenie o wydanej decyzji - kopalnia w Rynarzewie [OŚiR.6220.25.2016]

OŚiR.6220.25.2016 OBWIESZCZENIE Działając na postawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o [...]

Zawiadomienie o wydanej decyzji [OŚiR.6220.33.2016]

OŚiR.6220.33.2016 OBWIESZCZENIE Zawiadomienie o wydanej decyzji Działając na postawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska [...]

zawiadomienie o wydaniu postanowienia [OŚiR.6220.25.2016]

OŚiR.6220.25.2016 Szubin, 2016-07-06 ZAWIADOMIENIE O WYDANIU POSTANOWIENIA Na podstawie art. 49, art. 123 ust. 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 23) w [...]

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania [OŚiR.6220.25.2016]

OŚiR.6220.25.2016 2016-06-01 ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania Na podstawie art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie , udziale społeczeństwa w [...]

Zawiadomienie o wydaniu decyzji [OŚiR.6220.21.2015]

OŚiR.6220.21.2015 OBWIESZCZENIE ZAWIADOMIENIE O WYDANIU DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH  Na podstawie art. 49 Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 267), w związku z art. 38 ustawy z dnia 3 [...]

Zawiadomienie o wydaniu postanowienia [OŚiR 6220.21.2015]

OŚiR 6220.21.2015   Szubin 2013-08-13 OBWIESZCZENIE Działając na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale [...]

Zawiadomienie o wydaniu opinii [OŚiR.6220.21.2015]

Szubin, 2015-07-20 OŚiR.6220.21.2015 ZAWIADOMIENIE o wydaniu opinii Na podstawie art. 49, art. 61 § 4 Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 267) zawiadamiam, że w [...]

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania [OŚiR.6220.21.2015]

OŚiR.6220.21.2015ZAWIADOMIENIEo wszczęciu postępowania Na podstawie art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r.o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie , udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach [...]

Obwieszczenie o wydaniu postanowienia o obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko [OŚiR 6220.2.2013]

OŚiR 6220.2.2013 OBWIESZCZENIE Działając na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach [...]

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania [OŚiR 6220.2.2013]

OŚiR 6220.2.2013 OBWIESZCZENIE Działając na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach [...]

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach [OŚiR. 7624-51/10]

OŚiR. 7624-51/10 OBWIESZCZENIE Działając na postawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach [...]

Obwieszczenie o wydaniu postanowienia [OŚiR. 7624-51/10]

OŚiR 7624-51/10 OBWIESZCZENIE ZAWIADOMIENIE o wydaniu postanowienia Na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie [...]

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania [OŚiR. 7624-51/10]

OŚiR. 7624-51/10 OBWIESZCZENIE ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania Na podstawie art. 73 ust. 1, art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale [...]

Obwieszczenie o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci wodociągowej w miejscowościach Kołaczkowo, Skórzewo, Kornelin, Małe Rudy, gm. Szubin [OŚiR. 7624-33/10]

OŚiR. 7624-33/10 OBWIESZCZENIE Działając na postawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach [...]

Zawiadomienie o wydaniu postanowienia o braku obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko [OŚiR. 7624-33/10]

OŚiR 7624-33/10 OBWIESZCZENIE ZAWIADOMIENIE o wydaniu postanowienia Na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie [...]

Obwieszczenie o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia [OŚiR. 7624-11/10]

OŚiR. 7624-11/10 OBWIESZCZENIE Działając na postawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach [...]

Obwieszczenie o wydaniu postanowienia o braku obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko [OŚiR. 7624-8/10]

OŚiR. 7624-8/10 OBWIESZCZENIE ZAWIADOMIENIE o wydaniu postanowienia Na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie [...]

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci wodociągowej w miejscowościach Kołaczkowo, Skórzewo, Kornelin, Małe Rudy [OŚiR. 7624-33/10]

OŚiR. 7624-33/10 OBWIESZCZENIE ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania Na podstawie art. 73 ust. 1, art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale [...]

Obwieszczenie o wydaniu dec. o środowiskowych uwarunkowaniach dla przeds. poleg. na bud. sieci kanalizacji sanitarnej oraz deszczowej w ul. J. Matejki, M. Konopnickiej, H. Sienkiewicza, C.K. Norwida i J. Kochanowskiego w Szubinie [OŚiR. 7624- 11/10]

OŚiR. 7624- 11/10 OBWIESZCZENIE Działając na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach [...]

Obwieszczenie o wydaniu postanowienia o braku obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko [OŚiR 7624-11/10]

OŚiR 7624-11/10 OBWIESZCZENIE ZAWIADOMIENIE o wydaniu postanowienia Na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie [...]

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego [OŚiR. 7624-8/10]

OŚiR. 7624-8/10 OBWIESZCZENIE ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania Na podstawie art. 73 ust. 1, art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale [...]

Wykaz

13. Rewitalizacja starej części miasta Szubina 12. Budowa sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ulicy Sportowej, Orzeszkowej i Krasickiego w Szubinie przejdź 11. Przebudowa drogi gminnej Kołaczkowo – [...]

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania [OŚiR. 7624-11/10]

OŚiR. 7624-11/10 OBWIESZCZENIE ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania Na podstawie art. 73 ust. 1, art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale [...]

metryczka