Obwieszczenia

Obwieszczenia

zawiadomienie o wydanym postanowieniu ws. nałożenia obowiązku oceny oddziaływania na środowisko

Szubin, 2022-08-11 OŚiR.6220.12.2022       OBWIESZCZENIE   ZAWIADOMIENIE o wydaniu postanowienia         Na podstawie art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 [...]

zawiadomienie o wszczęciu postępowania - farma fotowoltaiczna w Samoklęskach Dużych i Wymysłowie

Szubin, 2022-08-04 OŚiR.6220.38.2022         OBWIESZCZENIE   ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania   Na podstawie art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o [...]

zawiadomienie o dopuszczeniu dodatkowego dowodu w sprawie - niezależnej ekspertyzy/ opinii w sprawie budowy Zakładów Mięsnych Skiba

Burmistrz Szubina 89-200 Szubin ul. Kcyńska 12   OŚiR.6220.53.2021       Obwieszczenie       Na podstawie art. 49 i 61 § 4 Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity [...]

zawiadomienie przed wydaniem decyzji - farma fotowoltaiczna w Kowalewie, dz. nr 391/1

OŚiR.6220.28.2022 Szubin, 2022-08-02       OBWIESZCZENIE   Zawiadomienie               Na podstawie art. 10 § 1, art. 49 [...]

zawiadomienie o złożeniu raportu ooś - farma fotowoltaiczna w Żędowie

Szubin, 2022-07-21 OŚiR.6220.19.2022       ZAWIADOMIENIE o złożeniu raportu o oddziaływaniu na środowisko   Na podstawie art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu [...]

zawiadomienie o zebraniu materiału dowodowego przed wydanie decyzji administracyjnej - farma fotowoltaiczna w Królikowie

OŚiR.6220.27.2022 Szubin, 2022-07-21       OBWIESZCZENIE   Zawiadomienie               Na podstawie art. 10 § 1, art. 49 [...]

zawiadomienie o wydanej decyzji - budowa hali produkcyjno - magazynowej w Szubinie

OŚiR.6220.74.2021 Szubin, 2022-07-14   Zawiadomienie o wydanej decyzji Działając na postawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale [...]

zawiadomienie o złożonym raporcie ooś

Szubin, 2022-06-30 OŚiR.6220.10.2022       ZAWIADOMIENIE o złożeniu raportu o oddziaływaniu na środowisko   Na podstawie art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu [...]

zawiadomienie o złożeniu raportu ooś

OŚiR.6220.8.2022       ZAWIADOMIENIE o złożeniu raportu o oddziaływaniu na środowisko   Na podstawie art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i [...]

zawiadomienie o wydanym postanowieniu w. nałożenia obowiązku oceny oddziaływania na środowisko

OŚiR.6220.17.2022     OBWIESZCZENIE   ZAWIADOMIENIE o wydaniu postanowienia   Na podstawie art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie [...]

zawiadomienie przed wydaniem decyzji

OŚiR.6220.74.2021 Szubin, 2022-06-28       Zawiadomienie               Na podstawie art. 10 § 1, art. 49 Kodeks Postępowania Administracyjnego [...]

Zawiadomienie o wydanej decyzji - rozbudowa ulicy Wiejskiej w Szubinie

OśiR.6220.11.2022 Szubin, 2022-06-13   Zawiadomienie o wydanej decyzji Działając na postawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale [...]

zawiadomienie przed wydaniem decyzji - rozbudowa ulicy Wiejskiej w Szubinie

OŚiR.6220.11.2022         OBWIESZCZENIE   Zawiadomienie przed wydaniem decyzji Na podstawie art. 10 § 1, art. 49 Kodeks Postępowania Administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2021r. poz. [...]

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania ws. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na budowie farmy fotowoltaicznej w Kowalewie do 2 MW.

Szubin, 2022-05-27 OŚiR.6220.28.2022         OBWIESZCZENIE   ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania              Na podstawie art. 73 [...]

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania ws. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na budowie farmy fotowoltaicznej w Królikowie do 24 MW

Szubin, 2022-05-26 OŚiR.6220.27.2022        OBWIESZCZENIE   ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania              Na podstawie art. 73 ust. [...]

Zawiadomienie o wydanym postanowieniu ws. obowiązku wykonania oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla inwestycji polegającej na budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 100 MW w Gąbinie, gm. Szubin

Szubin, 2022-05-10 OŚiR.6220.7.2022       OBWIESZCZENIE   ZAWIADOMIENIE o wydaniu postanowienia             Na podstawie art. 63 ust. 1 ustawy z [...]

Zawiadomienie o wydanym postanowieniu ws. obowiązku wykonania oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla inwestycji polegającej na budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 10 MW w Żędowie, gm. Szubin

Szubin, 2022-04-19 OŚiR.6220.10.2022       OBWIESZCZENIE   ZAWIADOMIENIE o wydaniu postanowienia               Na podstawie art. 63 ust. 1 [...]

zawiadomienie o wydanym postanowieniu ws. obowiązku wykonania oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla inwestycji polegającej na budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 25 MW w Mąkoszynie, gm. Szubin

Szubin, 2022-04-12 OŚiR.6220.8.2022   OBWIESZCZENIE   ZAWIADOMIENIE o wydaniu postanowienia            Na podstawie art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 [...]

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na „budowie stacji paliw płynnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą”

Szubin, 2022-03-31 OŚiR.6220.12.2022       OBWIESZCZENIE   ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania          Na podstawie art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 3 [...]

Zawiadomienie przed wydaniem decyzji - przebudowa budynku inwentarskiego (chlewni), zlokalizowanego na działce nr 491/2 w miejscowości Królikowo, gm. Szubin

OŚiR.6220.28.2021 Szubin, 2022-03-28    OBWIESZCZENIE Zawiadomienie                    Na podstawie art. 10 § 1, art. 49 [...]

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania ws. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na budowie farmy fotowoltaicznej w Żędowie

Szubin, 2022-03-15 OŚiR.6220.10.2022         OBWIESZCZENIE   ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania   Na podstawie art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o [...]

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania ws. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na budowie farmy fotowoltaicznej w Mąkoszynie

Szubin, 2022-03-14 OŚiR.6220.8.2022         OBWIESZCZENIE   ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania   Na podstawie art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o [...]

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania ws. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na budowie farmy fotowoltaicznej w Gąbinie

Szubin, 2022-03-14 OŚiR.6220.7.2022         OBWIESZCZENIE   ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania   Na podstawie art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o [...]

zawiadomienie o wszczęciu postępowania ws. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na przebudowie ul. Wiejskiej w Szubinie

Szubin, 2022-03-11 OŚiR.6220.11.2022         OBWIESZCZENIE   ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania   Na podstawie art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o [...]

Zawiadomienie o wydaniu postanowienia Samorządowego Kolegium Odwoławczego - chlewnia w Królikowie

OŚiR.6220.28.2021 Szubin, 2022-03-11       Zawiadomienie               Na podstawie art. 49 Kodeks Postępowania Administracyjnego (tekst [...]

zawiadomienie o złożeniu raportu o oddziaływaniu na środowisko dla inwestycji polegającej na budowie elektrowni słonecznej w Samoklęskach Dużych w gminie Szubin

OŚiR.6220.51.2021       ZAWIADOMIENIE o złożeniu raportu o oddziaływaniu na środowisko   Na podstawie art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i [...]

zawiadomienie o wszczęciu postępowania - farma fotowoltaiczna w Szubinie - Wsi

OŚiR.6220.3.2022       OBWIESZCZENIE   ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania   Na podstawie art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i [...]

zawiadomienie o wydanej decyzji - farma fotowoltaiczna w Skórzewie

OŚiR.6220.62.2021 Szubin, 2022-03-01   Zawiadomienie o wydanej decyzji Działając na postawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale [...]

Zawiadomienie o zebraniu materiału dowodowego w trakcie postępowania - Zakład Mięsny Skiba

OŚiR.6220.53.2021     Obwieszczenie   Na podstawie art. 49 i 61 § 4 Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 735) zawiadamiam, że w trakcie postępowania administracyjnego [...]

Zawiadomienie przed wydaniem decyzji - farma fotolowoltaiczna w Dąbrówce Słupskiej

OŚiR.6220.69.2021 Szubin, 2022-02-22       OBWIESZCZENIE   Zawiadomienie               Na podstawie art. 10 § 1, art. 49 [...]

zawiadomienie o wydaniu postanowienia o aktualności warunków realizacji inwestycji

OŚiR.6220.70.2021                                       &n [...]

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego ws. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na budowie dwóch niezależnych farm fotowoltaicznych pod nazwami Smolniki PV I oraz Smolniki PV II

OŚiR.6220.1.2022         OBWIESZCZENIE   ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania   Na podstawie art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o [...]

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania ws. budowy farmy fotowoltaicznej w Kowalewie, na części działki nr 110/2, 112/2, 112/6

OŚiR.6220.73.2021         OBWIESZCZENIE   ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania   Na podstawie art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o [...]

Zawiadomienie o zebraniu materiału dowodowego przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na budowie farmy fotowoltaicznej w Szaradowie w gm. Szubin

OŚiR.6220.59.2021 Szubin, 2022-02-14       OBWIESZCZENIE   Zawiadomienie               Na podstawie art. 10 § 1, art. 49 [...]

zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na budowie hali magazynowo - produkcyjnej firmy Ibis.

OŚiR.6220.74.2021       OBWIESZCZENIE   ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania   Na podstawie art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i [...]

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w s. wydania decyzji środowiskowej dla zabudowy mieszkaniowej w Grzecznej Pannie

OŚiR.6220.71.2021       ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania   Na podstawie art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie , udziale [...]

zawiadomienie o wszczęciu postępowania ws. wydania decyzji środowiskowej dot. budowy farmy fotowoltaicznej w Dąbrówce Słupskiej

OŚiR.6220.69.2021         OBWIESZCZENIE   ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania   Jednocześnie informuję, że Na podstawie art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o [...]

zawiadomienie o wykonaniu raportu o oddziaływaniu na środowisko

Burmistrz Szubina 89-200 Szubin ul. Kcyńska 12   OŚiR.6220.53.2021   Obwieszczenie       Na podstawie art. 33, art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o [...]

zawiadomienie o zmianie terminu rozpatrzenia zażalenia przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze

OŚiR.6220.28.2021 Szubin, 2021-12-07       Zawiadomienie               Na podstawie art. 49 Kodeks Postępowania Administracyjnego (tekst [...]

Zawiadomienie o wydanej decyzji - farma fotowoltaiczna w Łachowie

OśiR.6220.52.2021 Szubin, 2021-12-07     Zawiadomienie o wydanej decyzji Działając na postawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale [...]

zawiadomienie o wydanym postanowieniu ws. obowiązku oceny oddziaływania na środowisko dla inwestycji polegającej na budowie elektrowni słonecznej w Samoklęskach Dużych

Szubin, 2021-11-17 OŚiR.6220.51.2021       OBWIESZCZENIE   ZAWIADOMIENIE o wydaniu postanowienia   Na podstawie art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu [...]

zawiadomienie o wydanej decyzji - zabudowa mieszkaniowa w Kołaczkowie

OśiR.6220.38.2021 Szubin, 2021-10-27     Zawiadomienie o wydanej decyzji   Działając na postawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r.  o udostępnianiu informacji o środowisku i jego [...]

Zawiadomienie o wydaniu postanowienia o obowiązku oceny oddziaływania na środowisk dla budowy zakładu mięsnego z ubojnią trzody chlewnej fIrmy SKIBA

Szubin, 2021-10-08 OŚiR.6220.53.2021       ZAWIADOMIENIE o wydaniu postanowienia o obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko    Na podstawie art. 73 ust. 1 [...]

zawiadomienie o zebraniu materiału dowodowego przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na przebudowie budynku inwentarskiego (chlewni) w miejscowości Królikowo

OŚiR.6220.28.2021 Szubin, 2021-10-07     OBWIESZCZENIE   Zawiadomienie               Na podstawie art. 10 § 1, art. 49 Kodeks Postępowania [...]

zawiadomienie o wydaniu postanowienia o obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla rozbudowy stacji gazu płynnego na stację paliw płynnych na ul. Konopnickiej w Szubinie

Szubin, 2021-10-06 OŚiR.6220.25.2020       ZAWIADOMIENIE o wydaniu postanowienia o obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko    Na podstawie art. 73 ust. 1 [...]

zawiadomienie o wydaniu postanowienia Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bydgoszczy w sprawie wydania decyzji środowiskowej dla przybudowy budynku inwentarskiego w Królikowie, na działce nr 491/2

OŚiR.6220.28.2021 Szubin, 2021-09-15       Zawiadomienie               Na podstawie art. 49 Kodeks Postępowania Administracyjnego (tekst [...]

zawiadomienie o wszczęciu postępowania - budowa zakładu mięsnego na działkach w Kowalewie i Słupach

OŚiR.6220.53.2021       OBWIESZCZENIE ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania   Na podstawie art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego [...]

zawiadomienie o wszczęciu postępowania - farma fotowoltaiczna w Samoklęskach Dużych

OŚiR.6220.51.2021       OBWIESZCZENIE   ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania   Na podstawie art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i [...]

Zawiadomienie o przekazaniu odwołania od Decyzji Burmistrza Szubina do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bydgoszczy - OŚiR.6220.13.2020

Burmistrz Szubina, działając na podstawie art. 131 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735), zawiadamia o przekazaniu 23 lipca br. do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w [...]

Zawiadomienie SKO w Bydgoszczy o przedłużeniu terminu rozpoznania zażalenia w sprawie dotyczącej inwestycji polegającej na przebudowie budynku inwentarskiego (chlewni) zlokalizowanego na działce nr 491/2 w Królikowie

Burmistrz Szubina podaje do publicznej wiadomości Zawiadomienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bydgoszczy, znak: SKO-4220/35/21, z dnia 16 lipca br., o przedłużeniu terminu rozpoznania zażalenia Stowarzyszenia STOP dla Przemysłowego [...]

zawiadomienie o wszczęciu postępowania - farma fotowoltaiczna w Grzecznej Pannie, dz. nr 59 i 60

OŚiR.6220.43.2021         OBWIESZCZENIE   ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania   Na podstawie art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o [...]

zawiadomienie o wszczęciu postępowania - farma fotowoltaiczna w Grzecznej Pannie, dz. nr 38 i 49

OŚiR.6220.42.2021         OBWIESZCZENIE   ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania   Na podstawie art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o [...]

zawiadomienie o wydanej decyzji - zbiornik na azot na terenie firmy Intechstal w Szubinie

OśiR.6220.9.2021 Szubin, 2021-06-23   Zawiadomienie o wydanej decyzji Działając na postawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale [...]

zawiadomienie o wszczęciu postępowania farma fotowoltaiczna KOŁACZKOWO II

OŚiR.6220.41.2021         OBWIESZCZENIE   ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania   Na podstawie art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o [...]

zawiadomienie o wszczęciu postępowania - farma fotowoltaiczna KOŁACZKOWO I

Szubin, 2021-06-21 OŚiR.6220.40.2021         OBWIESZCZENIE   ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania   Na podstawie art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o [...]

zawiadomienie przed decyzją - przebudowa chlewni w Królikowie

OŚiR.6220.28.2021 Szubin, 2021-06-16     OBWIESZCZENIE   Zawiadomienie               Na podstawie art. 10 § 1, art. 49 Kodeks Postępowania [...]

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania - budowa farmy w fotowoltaicznej w Chobielinie

OŚiR.6220.33.2021         OBWIESZCZENIE ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania   Na podstawie art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i [...]

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania ws. wydania decyzji środowiskowej dla rozbudowy budynku inwentarskiego w Królikowie, gm. Szubin

OŚiR.6220.28.2021       OBWIESZCZENIE ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania   Na podstawie art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego [...]

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania ws. wydania decyzji środowiskowej - zakład w Szubinie - Wsi.

OŚiR.6220.29.2021       OBWIESZCZENIE   ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania   Na podstawie art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i [...]

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania - farma fotowoltaiczna w Łachowie

OŚiR.6220.21.2021         OBWIESZCZENIE   ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania   Na podstawie art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o [...]

Zawiadomienie o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla budowy drogi Łochowo - Zamość w gm. Szubin

OśiR.6220.45.2020 Szubin, 2021-03-24   Zawiadomienie o wydanej decyzji Działając na postawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale [...]

Zawiadomienie o wydanym postanowieniu o obowiązku wykonania raportu ooś dla inwestycji polegającej na budowie farmy fotowoltaicznej w Wąsoszu, gm. Szubin

OŚiR.6220.39.2020         OBWIESZCZENIE   ZAWIADOMIENIE o wydaniu postanowienia   Na podstawie art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r.  o udostępnianiu informacji o [...]

Zawiadomienie o wydanym postanowieniu o obowiązku wykonania raportu ooś- budowa budynku gospodarczego w Żędowie

Szubin, 2021-03-24 OŚiR.6220.53.2020         OBWIESZCZENIE   ZAWIADOMIENIE o wydaniu postanowienia   Na podstawie art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r.  o [...]

Zawiadomienie o wydanej decyzji - farma foto w Szubinie

OśiR.6220.59.2019 Szubin, 2021-03-18 OBWIESZCZENIE   Zawiadomienie o wydanej decyzji Działając na postawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, [...]

zawiadomienie przed wydaniem decyzji - droga Łochowo - Zamość

OŚiR.6220.45.2020 Szubin, 2021-03-12     OBWIESZCZENIE   Zawiadomienie               Na podstawie art. 10 § 1, art. 49 Kodeks Postępowania [...]

Zawiadomienie o wydaniu postanowienia - budowa elektrowni fotowoltaicznej w Łachowie

OŚiR.6220.41.2020         OBWIESZCZENIE   ZAWIADOMIENIE o wydaniu postanowienia   Na podstawie art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o [...]

zawiadomienie o wszczęciu postępowania ws. wydania decyzji środowiskowej dot. budowy drogi powiatowej Łochowo - Zamość w gm. Szubin

OŚiR.6220.45.2020         OBWIESZCZENIE   ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania   Na podstawie art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o [...]

Zawiadomienie o wydanej decyzji - przebudowa drogi gminnej w Kornelinie

OśiR.6220.12.2020 Szubin, 2020-09-17   Zawiadomienie o wydanej decyzji Działając na postawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale [...]

Zawiadomienie o wydanej decyzji - rozbudowa ul. W. Mączkowskiego w Szubinie i jej przedłużenia w Smolnikach

OśiR.6220.6.2020 Szubin, 2020-08-20   Zawiadomienie o wydanej decyzji Działając na postawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale [...]

Zawiadomienie o wydanej decyzji - farma fotowoltaiczna w Wolwarku

OśiR.6220.17.2020     Obwieszczenie Zawiadomienie o wydanej decyzji Działając na postawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale [...]

Zawiadomienie o wydaniu postanowienia - farma fotowoltaiczna w Szubinie- Wsi

OŚiR.6220.22.2020         OBWIESZCZENIE   ZAWIADOMIENIE o wydaniu postanowienia   Na podstawie art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o [...]

Zawiadomienie o wydaniu postanowienia - farma fotowoltaiczna w Zalesiu

OŚiR.6220.28.2020         OBWIESZCZENIE   ZAWIADOMIENIE o wydaniu postanowienia   Na podstawie art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o [...]

Zawiadomienie o wydaniu decyzji o umorzeniu postępowania administracyjnego

OŚiR.6220.15.2020         OBWIESZCZENIE   ZAWIADOMIENIE o wydaniu decyzji   Na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r.  o udostępnianiu informacji o [...]

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania

OŚiR.6220.25.2020         OBWIESZCZENIE   ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania   Na podstawie art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o [...]

obwieszczenie o wydanym postanowieniu

OŚiR.6220.13.2020       OBWIESZCZENIE   ZAWIADOMIENIE o wydaniu postanowienia    Na podstawie art. 63 ust. 1, 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o [...]

zawiadomienie o wszczęciu postępowania - farma foto w Szubinie - Wsi.

Szubin, 2020-06-01 OŚiR.6220.22.2020         OBWIESZCZENIE   ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania   Na podstawie art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o [...]

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania - budowa farmy fotowoltaicznej w Chobielinie

OŚiR.6220.60.2019         OBWIESZCZENIE   Na podstawie art. 33, art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie , udziale [...]

zawiadomienie o wszczęciu postępowania ws. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przebudowy drogi w miejscowościach Tur - Brzózki

OŚiR.6220.11.2020         OBWIESZCZENIE   ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania   Na podstawie art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o [...]

zawiadomienie o wszczęciu postępowania ws. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przebudowy drogi w Kornelinie

OŚiR.6220.12.2020         OBWIESZCZENIE   ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania   Na podstawie art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o [...]

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania ws. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - farma fotowoltaiczna w Wolwarku

OŚiR.6220.17.2020         OBWIESZCZENIE   ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania   Na podstawie art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o [...]

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania ws. wydania decyzji środowiskowej - farma fotowoltaiczna w Szaradowie i Zalesiu

OŚiR.6220.15.2020     OBWIESZCZENIE   ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania   Na podstawie art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego [...]

zawiadomienie o wszczęciu postępowania - budowa zakładu produkcyjnego mieszanki mineralno - asfaltowej w Szubinie przy ul. Sportowej

OŚiR.6220.13.2020       OBWIESZCZENIE   ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania   Na podstawie art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i [...]

Zawiadomienie o wydanej decyzji środowiskowej - droga w Chobielinie

OśiR.6220.55.2019 Szubin, 2020-03-10     Zawiadomienie o wydanej decyzji Działając na postawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale [...]

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na budowie farmy fotowoltaicznej w Chobielinie, gm. Szubin

OŚiR.6220.60.2019       ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania   Na podstawie art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie , udziale [...]

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania ws. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 2,2 MW na działkach numer 607 i 608 w Szubinie.

OŚiR.6220.59.2019       ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania   Na podstawie art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie , udziale [...]

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania ws. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przebudowy drogi Stary Jarużyn Chobielin w gm. Szubin.

OŚiR.6220.55.2019       ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania   Na podstawie art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie , udziale [...]

zawiadomienie o wydanej decyzji - zabudowa mieszkaniowa w Dąbrówce Słupskiej

OśiR.6220.39.2019 Szubin, 2019-11-26     Działając na postawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska [...]

zawiadomienie o wydanej decyzji - studnia w Kołaczkowie

OśiR.6220.44.2019 Szubin, 2019-11-26       Działając na postawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie [...]

Zawiadomienie o wydaniu decyzji - elektrownia fotowoltaiczna w Szkocji (II)

Działając na postawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa  w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z [...]

Zawiadomienie o wydaniu decyzji - elektrownia fotowoltaiczna w Szkocji (I)

Działając na postawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017r. [...]

Obwieszczenie o wydanej decyzji - droga powiatowa [OŚiR.6220.19.2017]

OŚiR.6220.19.2017 Szubin, 09.10.2017   OBWIESZCZENIE   Działając na postawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie [...]

Zawiadomienie o wydanym postanowieniu [OŚiR.6220.19.2017]

OŚiR.6220.19.2017 2017-09-18  Zawiadomienie Na podstawie art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie , udziale społeczeństwa w ochronie środowiska [...]

Rozbudowa drogi powiatowej nr 1946 C Ciężkowo - Wąsosz oraz drogi powiatowej nr 1953 C Wąsosz - Buszkowo w gminie Szubin [OŚiR.6220.19.2017]

OŚiR.6220.19.2017 ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania Na podstawie art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie , udziale społeczeństwa w ochronie [...]

Obwieszczenie o wydanej decyzji - kopalnia w Rynarzewie [OŚiR.6220.25.2016]

OŚiR.6220.25.2016 OBWIESZCZENIE Działając na postawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o [...]

Zawiadomienie o wydanej decyzji [OŚiR.6220.33.2016]

OŚiR.6220.33.2016 OBWIESZCZENIE Zawiadomienie o wydanej decyzji Działając na postawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska [...]

zawiadomienie o wydaniu postanowienia [OŚiR.6220.25.2016]

OŚiR.6220.25.2016 Szubin, 2016-07-06 ZAWIADOMIENIE O WYDANIU POSTANOWIENIA Na podstawie art. 49, art. 123 ust. 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 23) w [...]

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania [OŚiR.6220.25.2016]

OŚiR.6220.25.2016 2016-06-01 ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania Na podstawie art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie , udziale społeczeństwa w [...]

Zawiadomienie o wydaniu decyzji [OŚiR.6220.21.2015]

OŚiR.6220.21.2015 OBWIESZCZENIE ZAWIADOMIENIE O WYDANIU DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH  Na podstawie art. 49 Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 267), w związku z art. 38 ustawy z dnia 3 [...]

Zawiadomienie o wydaniu postanowienia [OŚiR 6220.21.2015]

OŚiR 6220.21.2015   Szubin 2013-08-13 OBWIESZCZENIE Działając na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale [...]

Zawiadomienie o wydaniu opinii [OŚiR.6220.21.2015]

Szubin, 2015-07-20 OŚiR.6220.21.2015 ZAWIADOMIENIE o wydaniu opinii Na podstawie art. 49, art. 61 § 4 Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 267) zawiadamiam, że w [...]

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania [OŚiR.6220.21.2015]

OŚiR.6220.21.2015ZAWIADOMIENIEo wszczęciu postępowania Na podstawie art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r.o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie , udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach [...]

Obwieszczenie o wydaniu postanowienia o obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko [OŚiR 6220.2.2013]

OŚiR 6220.2.2013 OBWIESZCZENIE Działając na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach [...]

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania [OŚiR 6220.2.2013]

OŚiR 6220.2.2013 OBWIESZCZENIE Działając na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach [...]

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach [OŚiR. 7624-51/10]

OŚiR. 7624-51/10 OBWIESZCZENIE Działając na postawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach [...]

Obwieszczenie o wydaniu postanowienia [OŚiR. 7624-51/10]

OŚiR 7624-51/10 OBWIESZCZENIE ZAWIADOMIENIE o wydaniu postanowienia Na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie [...]

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania [OŚiR. 7624-51/10]

OŚiR. 7624-51/10 OBWIESZCZENIE ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania Na podstawie art. 73 ust. 1, art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale [...]

Obwieszczenie o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci wodociągowej w miejscowościach Kołaczkowo, Skórzewo, Kornelin, Małe Rudy, gm. Szubin [OŚiR. 7624-33/10]

OŚiR. 7624-33/10 OBWIESZCZENIE Działając na postawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach [...]

Zawiadomienie o wydaniu postanowienia o braku obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko [OŚiR. 7624-33/10]

OŚiR 7624-33/10 OBWIESZCZENIE ZAWIADOMIENIE o wydaniu postanowienia Na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie [...]

Obwieszczenie o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia [OŚiR. 7624-11/10]

OŚiR. 7624-11/10 OBWIESZCZENIE Działając na postawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach [...]

Obwieszczenie o wydaniu postanowienia o braku obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko [OŚiR. 7624-8/10]

OŚiR. 7624-8/10 OBWIESZCZENIE ZAWIADOMIENIE o wydaniu postanowienia Na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie [...]

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci wodociągowej w miejscowościach Kołaczkowo, Skórzewo, Kornelin, Małe Rudy [OŚiR. 7624-33/10]

OŚiR. 7624-33/10 OBWIESZCZENIE ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania Na podstawie art. 73 ust. 1, art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale [...]

Obwieszczenie o wydaniu dec. o środowiskowych uwarunkowaniach dla przeds. poleg. na bud. sieci kanalizacji sanitarnej oraz deszczowej w ul. J. Matejki, M. Konopnickiej, H. Sienkiewicza, C.K. Norwida i J. Kochanowskiego w Szubinie [OŚiR. 7624- 11/10]

OŚiR. 7624- 11/10 OBWIESZCZENIE Działając na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach [...]

Obwieszczenie o wydaniu postanowienia o braku obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko [OŚiR 7624-11/10]

OŚiR 7624-11/10 OBWIESZCZENIE ZAWIADOMIENIE o wydaniu postanowienia Na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie [...]

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego [OŚiR. 7624-8/10]

OŚiR. 7624-8/10 OBWIESZCZENIE ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania Na podstawie art. 73 ust. 1, art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale [...]

Wykaz

13. Rewitalizacja starej części miasta Szubina 12. Budowa sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ulicy Sportowej, Orzeszkowej i Krasickiego w Szubinie przejdź 11. Przebudowa drogi gminnej Kołaczkowo – [...]

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania [OŚiR. 7624-11/10]

OŚiR. 7624-11/10 OBWIESZCZENIE ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania Na podstawie art. 73 ust. 1, art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale [...]

metryczka