Protokół Nr 48/10


Protokół Nr 48/10
z posiedzenia Komisji Budżetu Finansów
i Rozwoju Gospodarczego
z dnia 4 listopada 2010 r.


Dnia 4 listopada 2010 r. w sali nr 35 Urzędu Miejskiego w Szubinie przy ul. Kcyńskiej 12, w godzinach od 9:00 do 9:45, odbyło się posiedzenie Komisji Budżetu Finansów i Rozwoju Gospodarczego Rady Miejskiej w Szubinie.

Lista obecności członków komisji stanowi załącznik nr 1 do protokołu.
Na posiedzeniu komisji obecni byli Skarbnik Gminy pani Wioletta Martek i Naczelnik Wydziału Gospodarki Przestrzennej UM w Szubinie pan Zbigniew Behnke.

Członkowie komisji o posiedzeniu zostali poinformowani telefonicznie przez pracownika biura rady panią Izabelę Mężykowską.

Tematem posiedzenia było:
  1. Omówienie materiałów sesyjnych.
  • Sprawy bieżące.