Protokół Nr 47/10


Protokół Nr 47/10
z posiedzenia Komisji Budżetu Finansów
i Rozwoju Gospodarczego
z dnia 29 września 2010 r.


Dnia 29 września 2010 r. w sali nr 35 Urzędu Miejskiego w Szubinie przy ul. Kcyńskiej 12, w godzinach od 15:00 do 17:00, odbyło się posiedzenie Komisji Budżetu Finansów i Rozwoju Gospodarczego Rady Miejskiej w Szubinie.

Lista obecności członków Komisji stanowi załącznik nr 1 do protokołu.
Lista obecności zaproszonych gości stanowi załącznik nr 2 do protokołu.

Członkowie Komisji o posiedzeniu zostali poinformowani pisemnym zawiadomieniem.

Tematem posiedzenia było:
 1. Zaopiniowanie uchwał dotyczących:
  • określenia rocznych stawek podatku od nieruchomości na 2011 rok;
  • określenia rocznych stawek podatku od środków transportowych na 2011 rok;
  • określenia opłaty od posiadania psów na 2011 rok;
  • uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zarządzenia poboru w drodze inkasa podatków od osób fizycznych wpłacanych w formie łącznego zobowiązania pieniężnego oraz podatków: rolnego, od nieruchomości i leśnego nie stanowiących łącznego zobowiązania pieniężnego, a także opłaty od posiadania psów oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.
 2. Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Szubin na 2010 rok.
 3. Omówienie pozostałych materiałów na LII sesję Rady Miejskiej w Szubinie.
 4. Sprawy bieżące.


:::ciąg dalszy w przygotowaniu:::pobierz zeskanowany protokół (456kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Teresa Stachowiak (4 lutego 2011)
Opublikował: Michał Moniak (10 lutego 2011, 10:34:09)

Ostatnia zmiana: Michał Moniak (10 lutego 2011, 10:40:00)
Zmieniono: poprawa literówek

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 602