2010

2010

Protokół Nr 1/10

Protokół Nr 1/10 z posiedzenia Komisji Budżetu Finansów i Rozwoju Gospodarczego z dnia 13 grudnia 2010 r. Dnia 13 grudnia 2010 r. w sali nr 35 Urzędu Miejskiego w Szubinie przy ul. Kcyńskiej 12, w godzinach od 15:10 do 17:15, [...]

Protokół Nr 3/10

Protokół Nr 3/10 z posiedzenia Komisji Budżetu Finansów i Rozwoju Gospodarczego z dnia 29 grudnia 2010 r. Dnia 29 grudnia 2010 r. w sali nr 35 Urzędu Miejskiego w Szubinie przy ul. Kcyńskiej 12, w godzinach od 15:00 do 16:20, [...]

Protokół Nr 2/10

Protokół Nr 2/10 z posiedzenia Komisji Budżetu Finansów i Rozwoju Gospodarczego z dnia 22 grudnia 2010 r. Dnia 22 grudnia 2010 r. w sali nr 35 Urzędu Miejskiego w Szubinie przy ul. Kcyńskiej 12, w godzinach od 9:00 do 9:20, odbyło [...]

Protokół Nr 48/10

Protokół Nr 48/10 z posiedzenia Komisji Budżetu Finansów i Rozwoju Gospodarczego z dnia 4 listopada 2010 r. Dnia 4 listopada 2010 r. w sali nr 35 Urzędu Miejskiego w Szubinie przy ul. Kcyńskiej 12, w godzinach od 9:00 do 9:45, [...]

Protokół Nr 47/10

Protokół Nr 47/10 z posiedzenia Komisji Budżetu Finansów i Rozwoju Gospodarczego z dnia 29 września 2010 r. Dnia 29 września 2010 r. w sali nr 35 Urzędu Miejskiego w Szubinie przy ul. Kcyńskiej 12, w godzinach od 15:00 do 17:00, [...]

Protokół Nr 46/10

Protokół Nr 46/10 z posiedzenia Komisji Budżetu Finansów i Rozwoju Gospodarczego z dnia 23 sierpnia 2010 r. Dnia 23 sierpnia 2010 r. w Urzędzie Miejskim w Szubinie, w biurze nr 35 przy ul. Kcyńskiej 12, w godzinach od 15:00 do [...]

Protokół Nr 45/10

Protokół Nr 45/10 z posiedzenia Komisji Budżetu Finansów i Rozwoju Gospodarczego Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 29 czerwca 2010 roku. Tematyka posiedzenia: Omówienie materiałów na L sesję Rady Miejskiej w Szubinie. Omówienie [...]

Protokół Nr 44/10

Protokół Nr 44/10 z posiedzenia Komisji Budżetu Finansów i Rozwoju Gospodarczego Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 24 maja 2010 roku. Tematyka posiedzenia: Omówienie projektów uchwał przygotowanych na XLIX sesję Rady Miejskiej w [...]

Protokół Nr 43/10

Protokół Nr 43/10 z posiedzenia Komisji Budżetu Finansów i Rozwoju Gospodarczego Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 15 kwietnia 2010 roku. Tematyka posiedzenia: Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie [...]

Protokół Nr 42/10

Protokół Nr 42/10 z posiedzenia Komisji Budżetu Finansów i Rozwoju Gospodarczego Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 8 marca 2010 roku. Tematyka posiedzenia: Omówienie projektów uchwał przygotowanych na XLVI sesję Rady Miejskiej w [...]

Protokół Nr 41/10

Protokół Nr 41/10 z posiedzenia Komisji Budżetu Finansów i Rozwoju Gospodarczego Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 26 stycznia 2010 roku. Tematyka posiedzenia: Omówienie projektów uchwał przygotowanych na XLV sesję Rady Miejskiej [...]

metryczka