Zarządzenie Nr 0151-27/07


Zarządzenie Nr 0151-27/07
Burmistrza Szubina
z dnia 2 marca 2007 roku

w sprawie ustalenia numerów porządkowych nieruchomości.

Na podstawie art. 47a pkt. 2 ustawy z dnia 17 maja 1989 - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2000r. Nr 100, poz. 1086) w związku z art. 1 ustawy z dnia 17 maja 1990r. o podziale zadań i kompetencji określonych w ustawach szczególnych pomiędzy organy gminy a organy administracji rządowej oraz na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001, Nr 142, poz. 1591, Dz.U. z 2002, Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, Dz.U. z 2003, Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, Dz.U. z 2004, Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759) oraz rozporządzenie ministra infrastruktury z dnia 28 października 2004r. w sprawie numeracji porządkowej nieruchomości (Dz.U. Nr 243, poz. 2432) zarządza się, co następuje:

§1.1. Ustalić na wniosek Państwa .................... zam. ...................., nowy numer porządkowy 5 dla nieruchomości, oznaczonej numerem geodezyjnym 201/8 położonej przy ul. Uroczej w Szubinie Wsi gm Szubin, stanowiącej własność wnioskodawców.
2. Ustalić na wniosek Pana .................... zam. ...................., nowy numer porządkowy 35 dla nieruchomości, oznaczonej numerem geodezyjnym 635 położonej przy ulicy Sosnowej w Zamościu gm. Szubin, stanowiącej własność .....................
3. Ustalić na wniosek Pana ..................... zam. ....................., nowy numer porządkowy 4a (z dodatkowym oznaczeniem małą literą alfabetu) dla nieruchomości, oznaczonej numerem geodezyjnym 8/3 położonej w Ciężkowie gm. Szubin stanowiącej własność .....................

§ 2. Wykonanie Zarządzenia powierzyć Naczelnikowi Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Szubinie.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


BURMISTRZ
Ignacy Pogodziński

pobierz zarządzenie (47kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Szubina Ignacy Pogodziński (2 marca 2007)
Opublikował: Michał Moniak (7 marca 2007, 11:28:47)

Ostatnia zmiana: Michał Moniak (9 lutego 2010, 13:41:09)
Zmieniono: poprawa formy

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1456