rok 2007

rok 2007

Zarządzenie Nr 0151-153/07

Zarządzenie Nr 0151-153/07 Burmistrza Szubina z dnia 20 grudnia 2007 roku w sprawie ustalenia numeru porządkowego nieruchomości. [...]

Zarządzenie Nr 0151-152/07

Zarządzenie Nr 0151-152/07 Burmistrza Szubina z dnia 19 grudnia 2007 roku o sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej położonej w Szubinie, w ramach odszkodowania za drogę, która z mocy prawa przeszła na własność [...]

Zarządzenie Nr 0151-151/07

Zarządzenie Nr 0151-151/07 Burmistrza Szubina z dnia 19 grudnia 2007 roku w sprawie ustalenia numerów porządkowych nieruchomości. [...]

Zarządzenie Nr 0151-150/07

Zarządzenie Nr 0151-150/07 Burmistrza Szubina z dnia 18 grudnia 2007 roku w sprawie umorzenia należności pieniężnej. [...]

Zarządzenie Nr 0151-149/07

Zarządzenie Nr 0151-149/07 Burmistrza Szubina z dnia 18 grudnia 2007 roku w sprawie ustalenia nowej numeracji porządkowej nieruchomości we wsi Żędowo gm. Szubin. [...]

Zarządzenie Nr 0151-148/07

Zarządzenie Nr 0151-148/07 Burmistrza Szubina z dnia 13 grudnia 2007 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Szubin, przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego. [...]

Zarządzenie Nr 0151-147/07

Zarządzenie Nr 0151-147/07 Burmistrza Szubina z dnia 13 grudnia 2007 roku w sprawie ustalenia numerów porządkowych nieruchomości. [...]

Zarządzenie Nr 0151-146/07

Zarządzenie Nr 0151-146/07 Burmistrza Szubina z dnia 11 grudnia 2007 roku o przeznaczeniu do sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Szubin, położonych przy ulicy Nakielskiej w [...]

Zarządzenie Nr 0151-144/07

Zarządzenie Nr 0151-144/07 Burmistrza Szubina z dnia 4 grudnia 2007 roku w sprawie dokonania zmian w planie wydatków gminy Szubin na 2007 rok z tytułu przeniesień w planach wydatków w ramach działu oraz zwiększenia dochodów i [...]

Zarządzenie Nr 0151-145/07

Zarządzenie Nr 0151-145/07 Burmistrza Szubina z dnia 4 grudnia 2007 roku w sprawie przeprowadzenia przetargu nieograniczonego oraz powołania komisji przetargowej i określenia jej zadań na wybór osoby do przygotowania projektów decyzji [...]

Zarządzenia Nr 0151-143/07

Zarządzenie Nr 0151-143/07 Burmistrza Szubina z dnia 3 grudnia 2007 roku zmieniające zarządzenie nr 0151-21/07 Burmistrza Szubina z dnia 19.02.2007r. w sprawie ustalenia numerów porządkowych nieruchomości. [...]

Zarządzenie Nr 0151-142/07

Zarządzenie Nr 0151-142/07 Burmistrza Szubina z dnia 30 listopada 2007 roku w sprawie ustalenia numerów porządkowych nieruchomości. [...]

Zarządzenie Nr 0151-141/07

Zarządzenie Nr 0151-141/07 Burmistrza Szubina z dnia 27 listopada 2007 roku w sprawie wyrażenia zgody na używanie wizerunku herbu Gminy Szubin. [...]

Zarządzenie Nr 0151-140/07

Zarządzenie Nr 0151-140/07 Burmistrza Szubina z dnia 26 listopada 2007 roku w sprawie ustalenia numerów porządkowych nieruchomości. [...]

Zarządzenia Nr 0151-138/07

Zarządzenie Nr 0151-138/07 Burmistrza Szubina z dnia 14 listopada 2007 roku w sprawie powołania komisji opiniującej oferty złożone w związku z ogłoszeniem przez Burmistrza Szubina otwartych konkursów ofert na rok 2008, w ramach [...]

Zarządzenie Nr 0151-137/07

Zarządzenie Nr 0151-137/07 Burmistrza Szubina z dnia 14 listopada 2007 roku w sprawie ustalenia projektu budżetu gminy na 2008 rok. [...]

Zarządzenie Nr 0151-139/07

Zarządzenie Nr 0151-139/07 Burmistrza Szubina z dnia 14 listopada 2007 roku w sprawie ogłoszenia otwartych konkursów nr 1, nr 2, nr 3, nr 4, nr 5, nr 6, nr 7 na wykonanie zadań publicznych w ramach wspierania działalności społecznie [...]

Zarządzenie Nr 0152-9/07

Zarządzenie Nr 0152-9/07 Burmistrza Szubina z dnia 13 grudnia 2007 roku zmieniające zarządzenie w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Szubinie. Zarządzenie zmienione: Zarządzenie [...]

Zarządzenie Nr 0151-136/07

Zarządzenie Nr 0151-136/07 Burmistrza Szubina z dnia 12 listopada 2007 roku w sprawie ustalenia numerów porządkowych nieruchomości. [...]

Zarządzenie Nr 0151-135/07

Zarządzenie Nr 0151-135/07 Burmistrza Szubina z dnia 9 listopada 2007 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność gminy Szubin, przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczo [...]

Zarządzenie Nr 0151-134/07

Zarządzenie Nr 0151-134/07 Burmistrza Szubina z dnia 7 listopada 2007 roku zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia procedur wydatkowania środków publicznych poniżej 14.000 euro w Urzędzie Miejskim w Szubinie Nr 0151-87/07 z dnia [...]

Zarządzenie Nr 0151-133/07

Zarządzenie Nr 0151-133/07 Burmistrza Szubina z dnia 29 października 2007 roku w sprawie ustalenia numerów porządkowych nieruchomości. [...]

Zarządzenie Nr 0151-132/07

Zarządzenie Nr 0151-132/07 Burmistrza Szubina z dnia 23 października 2007 roku w sprawie ustalenia numerów porządkowych nieruchomości. [...]

Zarządzenie Nr 0151-131/07

Zarządzenie Nr 0151-131/07 Burmistrza Szubina z dnia 18 października 2007 roku w sprawie dokonania zmian w planie wydatków budżetu gminy Szubin na 2007 rok z tytułu przeniesień w planach wydatków w ramach działu oraz zwiększenia [...]

Zarządzenie Nr 0151-130/07

Zarządzenie Nr 0151-130/07 Burmistrza Szubina z dnia 18 października 2007 roku w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia członkostwa w Obwodowej Komisji Wyborczej nr 12 z siedzibą w świetlicy wiejskiej w Samoklęskach Dużych oraz [...]

Zarządzenie Nr 0151-129/07

Zarządzenie Nr 0151-129/07 Burmistrza Szubina z dnia 15 października 2007 roku w sprawie ustalenia numerów porządkowych nieruchomości. [...]

Zarządzenie Nr 0151-128/07

Zarządzenie Nr 0151-128/07 Burmistrza Szubina z dnia 11 października 2007 roku w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia członkostwa w Obwodowej Komisji Wyborczej nr 13 z siedzibą w Szkole Podstawowej w Turze oraz uzupełnienie składu tej [...]

Zarządzenie Nr 0151-127/07

Zarządzenie Nr 0151-127/07 Burmistrza Szubina z dnia 11 października 2007 roku w sprawie ustalenia numerów porządkowych nieruchomości. [...]

Zarządzenie Nr 0151-126/07

Zarządzenie Nr 0151-126/07 Burmistrza Szubina z dnia 8 października 2007 roku w sprawie ustalenia numerów porządkowych nieruchomości. [...]

Zarządzenie Nr 0151-124/07

Zarządzenie Nr 0151-124/07 Burmistrza Szubina z dnia 3 października 2007 roku o przeznaczeniu do dzierżawy na cele rolne nieruchomości gruntowej. [...]

Zarządzenie Nr 0151-125/07

Zarządzenie Nr 0151-125/07 Burmistrza Szubina z dnia 3 października 2007 roku w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia członkostwa w Obwodowej Komisji Wyborczej nr 11 z siedzibą w Szkole Podstawowej w Kołaczkowie i Obwodowej Komisji [...]

Zarządzenie Nr 0152-6/07

Zarządzenie Nr 0152-6/07 Burmistrza Szubina z dnia 2 października 2007 roku zmieniające zarządzenie w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Szubinie. Zarządzenie zmienione: [...]

Zarządzenie Nr 0151-123/07

Zarządzenie Nr 0151-123/07 Burmistrza Szubina z dnia 1 października 2007 roku w sprawie zwołania zebrania wiejskiego w sołectwie Tur Gmina Szubin. [...]

Zarządzenie Nr 0151-122/07

Zarządzenie Nr 0151-122/07 Burmistrza Szubina z dnia 28 września 2007 roku w sprawie w sprawie ustalenia numerów porządkowych nieruchomości. [...]

Zarzadzenie Nr 0151-121/07

Zarządzenie Nr 0151-121/07 Burmistrza Szubina z dnia 27 września 2007 roku w sprawie określenia wzorów materiałów niezbędnych do opracowania projektu budżetu gminy Szubin na 2008 rok. [...]

Zarządzenie Nr 0151-120/07

Zarządzenie Nr 0151-120/07 Burmistrza Szubina z dnia 27 września 2007 roku w sprawie określenia podstawowych parametrów do prac nad projektem budżetu gminy na 2008 rok. [...]

Zarządzenie Nr 0151-119/07

Zarządzenie Nr 0151-119/07 Burmistrza Szubina z dnia 27 września 2007 roku w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia przeglądu dokumentacji niejawnej stanowiącej tajemnicę służbową znajdującej się w kancelarii tajnej Urzędu [...]

Zarządzenie Nr 0151-118/07

Zarządzenie Nr 0151-118/07 Burmistrza Szubina z dnia 25 września 2007 roku w sprawie rozbudowania jednolitego rzeczowego wykazu akt [...]

Zarządzenie Nr 0151-116/07

Zarządzenie Nr 0151-116/07 Burmistrza Szubina z dnia 25 września 2007 roku w sprawie dokonania zmian w planie wydatków budżetu gminy Szubin na 2007 rok z tytułu przeniesień w planach wydatków w ramach działu oraz zwiększenia [...]

Zarządzenie Nr 0151-115/07

Zarządzenie Nr 0151-115/07 Burmistrza Szubina z dnia 25 września 2007 roku w sprawie umorzenia należności pieniężnej. [...]

Zarządzenie Nr 0151-117/07

Zarządzenie Nr 0151-117/07 Burmistrza Szubina z dnia 25 września 2007 roku w sprawie w sprawie powołania składów osobowych obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu RP i do Senatu RP, zarządzonych na dzień 21 października [...]

Zarządzenie Nr 0151-114/07

Zarządzenie Nr 0151-114/07 Burmistrza Szubina z dnia 21 września 2007 roku w sprawie regulaminu kontroli wewnętrznej i zewnętrznej. [...]

Zarządzenie Nr 0151-113/07

Zarządzenie Nr 0151-113/07 Burmistrza Szubina z dnia 17 września 2007 roku w sprawie ustalenia numerów porządkowych nieruchomości. [...]

Zarządzenie Nr 0151-112/07

Zarządzenie Nr 0151-112/07 Burmistrza Szubina z dnia 6 września 2007 roku w sprawie ogłoszenia drugiego przetargu nieograniczonego na sprzedaż lokalu użytkowego, znajdującego się w miejscowości Chomętowo, gmina Szubin. [...]

Zarządzenie Nr 0151-111/07

Zarządzenie Nr 0151-111/07 Burmistrza Szubina z dnia 4 wrzesnia 2007 roku w sprawie ustalenia numerów porządkowych nieruchomości. [...]

Zarządzenie Nr 0151-110/07

Zarządzenie Nr 0151-110/07 Burmistrza Szubina z dnia 28 sierpnia 2007 roku w sprawie przeprowadzenia przetargu nieograniczonego oraz powołania komisji przetargowej i określenia jej zadań na remont pomieszczeń w budynku Urzędu [...]

Zarządzenie Nr 0151-109/07

Zarządzenie Nr 0151-109/07 Burmistrza Szubina z dnia 24 sierpnia 2007 roku w sprawie przeprowadzenia przetargu nieograniczonego oraz powołania komisji przetargowej i określenia jej zadań na opracowania projektu miejscowego planu [...]

Zarządzenie Nr 0151-108/07

Zarządzenie Nr 0151-108/07 Burmistrza Szubina z dnia 22 sierpnia 2007 roku w sprawie ustalenia składu imiennego komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego. [...]

Zarządzenie nr 0151-107/07

Zarządzenie Nr 0151-107/07 Burmistrza Szubina z dnia 22 sierpnia 2007 roku w sprawie ustalenia składu imiennego komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego. [...]

Zarządzenie Nr 0151-106/07

Zarządzenie Nr 0151-106/07 Burmistrza Szubina z dnia 22 sierpnia 2007 roku w sprawie ustalenia numerów porządkowych nieruchomości. [...]

Zarządzenie Nr 0151-105/07

Zarządzenie Nr 0151-105/07 Burmistrza Szubina z dnia 21 sierpnia 2007 roku w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy oraz przebiegu wykonania planów finansowych gminnych instytucji kultury za I półrocze [...]

Zarządzenie Nr 0151-104/07

Zarządzenie Nr 0151-104/07 Burmistrza Szubina z dnia 14 sierpnia 2007 roku w sprawie zmiany z urzędu uchwały Nr 31/97 Zarządu Gminy i Miasta Szubin z dnia 20 marca 1997r. w sprawie oznaczenia nieruchomości numerami porządkowymi oraz [...]

Zarządzenie Nr 0151-103/07

Zarządzenie Nr 0151-103/07 Burmistrza Szubina z dnia 13 sierpnia 2007 roku w sprawie ogłoszenia drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości, położonej w Szubinie, przy ul. Winnica 9. [...]

Zarządzenie Nr 0151-102/07

Zarządzenie Nr 0151-102/07 Burmistrza Szubina z dnia 10 sierpnia 2007 roku w sprawie ustalenia numeru porządkowego nieruchomości. [...]

Zarządzenie Nr 0151-101/07

Zarządzenie Nr 0151-101/07 Burmistrza Szubina z dnia 10 sierpnia 2007 roku w sprawie wyrażenia zgody na używanie wizerunku herbu Gminy Szubin. [...]

Zarządzenie Nr 0151-100/07

Zarządzenie Nr 0151-100/07 Burmistrza Szubina z dnia 3 sierpnia 2007 roku w sprawie dokonania zmian w planie wydatków budżetu gminy Szubin na 2007 rok z tytułu przeniesień w planach wydatków w ramach działu. [...]

Zarządzenie Nr 0151-99/07

Zarządzenie Nr 0151-99/07 Burmistrza Szubina z dnia 3 sierpnia 2007 roku w sprawie ustalenia numerów porządkowych nieruchomości. [...]

Zarządzenie Nr 0151-98/07

Zarządzenie Nr 0151-98/07 Burmistrza Szubina z dnia 27 lipca 2007 roku w sprawie ogłoszenia pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowych, położonych w Godzimierzu, gmina Szubin. [...]

Zarządzenie Nr 0151-96/07

Zarządzenie Nr 0151-96/07 Burmistrza Szubina z dnia 20 lipca 2007 r. w sprawie rozbudowanego jednolitego rzeczowego wykazu akt [...]

Zarządzenie Nr 0151-97/07

Zarządzenie Nr 0151-97/07 Burmistrza Szubina z dnia 20 lipca 2007 roku w sprawie zmiany zarządzenia Burmistrza Szubina Nr 0151-17/07 z dnia 5 lutego 2007 roku w sprawie ustalenia harmonogramu realizacji budżetu gminy Szubin na 2007 rok [...]

Zarządzenie Nr 0151-95/07

Zarządzenie Nr 0151-95/07 Burmistrza Szubina z dnia 20 lipca 2007 roku o ogłoszeniu wykazu nieruchomości położonej we wsi Skórzewo, gmina Szubin, zabudowanej budynkiem mieszkalnym, w którym przeznacza się do sprzedaży lokal [...]

Zarządzenie Nr 0151-94/07

Zarządzenie Nr 0151-94/07 Burmistrza Szubina z dnia 16 lipca 2007 roku w sprawie ogłoszenia pierwszego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej, położonej w Rynarzewie, gmina Szubin. [...]

Zarządzenie nr 0151-93/07

Zarządzenie Nr 0151-93/07 Burmistrza Szubina z dnia 10 lipca 2007 roku w sprawie wyrażenia zgody na używanie wizerunku herbu Gminy Szubin. [...]

Zarządzenie Nr 0151-92/07

Zarządzenie Nr 0151-92/07 Burmistrza Szubina z dnia 9 lipca 2007 roku w sprawie ustalenia numerów porządkowych nieruchomości. [...]

Zarządzenie Nr 0151-91/07

Zarządzenie Nr 0151-91/07 Burmistrza Szubina z dnia 9 lipca 2007 roku o sprzedaży lokalu mieszkalnego na rzezcz jego najemcy z równoczesnym oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu. [...]

Zarządzenie Nr 0151-90/07

Zarządzenie Nr 0151-90/07 Burmistrza Szubina z dnia 9 lipca 2007 roku o przeznaczeniu do sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości stanowiących własność Gminy Szubin, położonych w Szubinie - mieście, na rzecz właściciela [...]

Zarządzenie Nr 0151-89/07

Zarządzenie Nr 0151-89/07 Burmistrza Szubina z dnia 5 lipca 2007 roku w sprawie ustalenia numerów porządkowych nieruchomości. [...]

Zarządzenie Nr 0151-88/07

Zarządzenie Nr 0151-88/07 Burmistrza Szubina z dnia 3 lipca 2007 roku o nabyciu na własność Gminy Szubin nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Rynarzewo gmina Szubin. [...]

Zarządzenie Nr 0151-87/07

Zarządzenie Nr 0151-87/07 Burmistrza Szubina z dnia 29 czerwca 2007 roku w sprawie ustalenia procedur wydatkowania środków publicznych poniżej 14.000 euro w Urzedzie Miejskim w Szubinie. [...]

Zarządzenie nr 0151-86/07

Zarządzenie Nr 0151-86/07 Burmistrza Szubina z dnia 28 czerwca 2007 roku w sprawie udzielenia poręczenia dla Fundacji "Partnerstwo dla Krajny i Pałuk" jako zabezpieczenie spłaty kredytu. [...]

Zarządzenie Nr 0151-85/07

Zarządzenie Nr 0151-88/07 Burmistrza Szubina z dnia 18 czerwca 2007 roku w sprawie umorzenia należności pieniężnej. [...]

Zarządzenie Nr 0151-84/07

Zarządzenie Nr 0151-84/07 Burmistrza Szubina z dnia 14 czerwca 2007 roku w sprawie ustalenia numerów porządkowych nieruchomości. [...]

Zarządzenie Nr 0151-83/07

Zarządzenie Nr 0151-83/07 Burmistrza Szubina z dnia 13 czerwca 2007 roku o ogłoszeniu wykazu nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Szubin, zabudowanej budynkiem mieszkalnym, w którym przeznacza się do sprzedaży lokale [...]

Zarządzenie Nr 0151-82/07

Zarządzenie Nr 0151-82/07 Burmistrza Szubina z dnia 13 czerwca 2007 roku o ogłoszeniu wykazu nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Szubin, zabudowanej budynkiem mieszkalnym, w którym przeznacza się do sprzedaży lokale [...]

Zarządzenie Nr 0151-81/07

Zarządzenie Nr 0151-81/07 Burmistrza Szubina z dnia 12 czerwca 2007 roku w sprawie wyrażenia zgody na używanie wzoru herbu i flagi Gminy Szubin. [...]

Zarządzenie Nr 0151-80/07

Zarządzenie Nr 0151-80/07 Burmistrza Szubina z dnia 8 czerwca 2007 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych, stanowiących własność gminy Szubin, przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieogr [...]

Zarządzenie Nr 0151-79/07

Zarządzenie Nr 0151-79/07 Burmistrza Szubina z dnia 31 maja 2007 roku w sprawie umorzenia należności pieniężnej. [...]

Zarządzenie Nr 0151-78/07

Zarządzenie Nr 0151-78/07 Burmistrza Szubina z dnia 31 maja 2007 roku w sprawie umorzenia należności pieniężnej. [...]

Zarządzenie Nr 0151-77/07

Zarządzenie Nr 0151-77/07 Burmistrza Szubina z dnia 31 maja 2007 roku w sprawie ogłoszenia pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości, położonej w Szubinie, przy ul. Winnica 9. [...]

Zarządzenie Nr 0151-76/07

Zarządzenie Nr 0151-76/07 Burmistrza Szubina z dnia 29 maja 2007 roku w sprawie umorzenia należności pieniężnej. [...]

Zarządzenie Nr 0151-75/07

Zarządzenie Nr 0151-75/07 Burmistrza Szubina z dnia 29 maja 2007 roku w sprawie ogłoszenia pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż lokalu użytkowego, znajdującego się w miejscowości Chomętowo, gmina Szubin [...]

Zarządzenie Nr 0151-74/07

Zarządzenie Nr 0151-74/07 Burmistrza Szubina z dnia 25 maja 2007 roku w sprawie w sprawie ustalenia numerów porządkowych nieruchomości. [...]

Zarządzenie Nr 0151-73/07

Zarządzenie Nr 0151-73/07 Burmistrza Szubina z dnia 24 maja 2007 roku w sprawie przystąpienia do realizacji projektu "Z wody widać inaczej". [...]

Zarządzenie nr 0151-72/07

Zarządzenie Nr 0151-72/07 Burmistrza Szubina z dnia 22 maja 2007 roku w sprawie przeprowadzenia przetargu nieograniczonego oraz powołania komisji przetargowej i określenia jej zadań na OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ NA BUDOWĘ SALI [...]

Zarządzenie nr 0151-71/07

Zarządzenie Nr 0151-71/07 Burmistrza Szubina z dnia 17 maja 2007 roku w sprawie ustalenia numerów porządkowych nieruchomości. Zarządzenia zmieniające: [...]

Zarządzenie Nr 0151-70/07

Zarządzenie Nr 0151-70/07 Burmistrza Szubina z dnia 14 maja 2007 roku w sprawie przeprowadzenia przetargu nieograniczonego oraz powołania komisji przetargowej i określenia jej zadań na dostawę zestawu komputerowego. [...]

Zarządzenie Nr 0151-69/07

Zarządzenie Nr 0151-69/07 Burmistrza Szubina z dnia 11 maja 2007 roku w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1 w Szubinie. [...]

Zarządzenie Nr 0151-68/07

Zarządzenie Nr 0151-68/07 Burmistrza Szubina z dnia 11 maja 2007 roku w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Samorządowego Przedszkola Nr 2 w Szubinie. [...]

Zarządzenie Nr 0151-67/07

Zarządzenie Nr 0151-67/07 Burmistrza Szubina z dnia 11 maja 2007 roku w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Samorządowego Przedszkola Nr 3 w Szubinie. [...]

Zarządzenie Nr 0151-66/07

Zarządzenie Nr 0151-66/07 Burmistrza Szubina z dnia 11 maja 2007 roku w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Kołaczkowie. [...]

Zarządzenie Nr 0151-65/07

Zarządzenie Nr 0151-65/07 Burmistrza Szubina z dnia 11 maja 2007 roku w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Turze. [...]

Zarządzenie Nr 0151-64/07

Zarządzenie Nr 0151-64/07 Burmistrza Szubina z dnia 10 maja 2007 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność gminy Szubin, przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego. [...]

Zarządzenie Nr 0151-63/07

Zarządzenie Nr 0151-63/07 Burmistrza Szubina z dnia 10 maja 2007 roku o ogłoszeniu przetargu na oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Szubin. [...]

Zarządzenie Nr 0151-62/07

Zarządzenie Nr 0151-62/07 Burmistrza Szubina z dnia 8 maja 2007 roku w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkól w Szubinie. [...]

Zarządzenie Nr 0151-61/07

Zarządzenie Nr 0151-61/07 Burmistrza Szubina z dnia 8 maja 2007 roku w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Gimnazjum Nr 1 w Szubinie. [...]

Zarządzenie nr 0151-60/07

Zarządzenie Nr 0151-60/07 Burmistrza Szubina z dnia 7 maja 2007 roku w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Kowalewie. [...]

Zarządzenie nr 0151-59/07

Zarządzenie Nr 0151-59/07 Burmistrza Szubina z dnia 7 maja 2007 roku w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Królikowie. [...]

Zarządzenie nr 0151-58/07

Zarządzenie Nr 0151-58/07 Burmistrza Szubina z dnia 7 maja 2007 roku o przeznaczeniu do sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Szubin, położonej w Szubinie - mieście, na rzecz właściciela [...]

Zarządzenie Nr 0151-57/07

Zarządzenie Nr 0151-57/07 Burmistrza Szubina z dnia 4 maja 2007 roku o przeznaczeniu do sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości gruntowych stanowiących własność gminy Szubin. [...]

Zarządzenie Nr 0151-56/07

Zarządzenie Nr 0151-56/07 Burmistrza Szubina z dnia 26 kwietnia 2007 roku w sprawie zatwierdzenia bilansu za 2006 rok instytucji kultury - Szubiński Dom Kultury w Szubinie. [...]

Zarządzenie Nr 0151-55/07

Zarządzenie Nr 0151-55/07 Burmistrza Szubina z dnia 26 kwietnia 2007 roku w sprawie zatwierdzenia bilansu za 2006 rok instytucji kultury - Rejonowa Biblioteka Publiczna w Szubinie. [...]

Zarządzenie Nr 0151-54/07

Zarządzenie Nr 0151-54/07 Burmistrza Szubina z dnia 26 kwietnia 2007 roku w sprawie zatwierdzenia bilansu za 2006 rok instytucji kultury - Muzeum Ziemi Szubińskiej w Szubinie. [...]

Zarządzenie Nr 0151-53/07

Zarządzenie Nr 0151-53/07 Burmistrza Szubina z dnia 20 kwietnia 2007 roku w sprawie ogłoszenia konkursów na stanowiska dyrektorów szkół i przedszkoli. [...]

Zarządzenie Nr 0151-52/07

Zarządzenie Nr 0151-52/07 Burmistrza Szubina z dnia 18 kwietnia 2007 roku o przeznaczeniu do dzierżawy nieruchomości gruntowej. [...]

Zarządzenie Nr 0151-50/07

Zarządzenie Nr 0151-50/07 Burmistrza Szubina z dnia 12 kwietnia 2007 roku w sprawie ustalenia numerów porządkowych nieruchomości. [...]

Zarządzenie Nr 0151-49/07

Zarządzenie Nr 0151-49/07 Burmistrza Szubina z dnia 12 kwietnia 2007 roku w sprawie ogłoszenia konkursów na dyrektorów szkół. [...]

Zarządzenie Nr 0151-51/07

Zarządzenie Nr 0151-51/07 Burmistrza Szubina z dnia 12 kwietnia 2007 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości zabudowanej, stanowiącej własność gminy Szubin, przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego [...]

Zarządzenie Nr 0151-48/07

Zarządzenie Nr 0151-48/07 Burmistrza Szubina z dnia 10 kwietnia 2007 roku w sprawie przeprowadzenia przetargu nieograniczonego oraz powołania komisji przetargowej i określenia jej zadań na zorganizowanie kolonii z ofertą [...]

Zarządzenie Nr 0151-47/07

Zarządzenie Nr 0151-47/07 Burmistrza Szubina z dnia 6 kwietnia 2007 roku w sprawie przeprowadzenia przetargu nieograniczonego oraz powołania komisji przetargowej i określenia jej zadań na dostawę zestawu komputerowego, monitora oraz [...]

Zarządzenie Nr 0151-46/07

Zarządzenie Nr 0151-46/07 Burmistrza Szubina z dnia 3 kwietnia 2007 roku w sprawie wprowadzenia zmian w składzie Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej w Szubinie. [...]

Zarządzenie Nr 0151-45/07

Zarządzenie Nr 0151-45/07 Burmistrza Szubina z dnia 2 kwietnia 2007 roku o przeznaczeniu do sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Szubin. [...]

Zarządzenie Nr 0151-44/07

Zarządzenie Nr 0151-44/07 Burmistrza Szubina z dnia 30 marca 2007 roku w sprawie dokonania zmian w planie wydatków budżetu gminy Szubin na 2007 rok z tytułu przeniesień w planach wydatków w ramach działu. [...]

Zarządzenie Nr 0151-43/07

Zarządzenie Nr 0151-43/07 Burmistrza Szubina z dnia 29 marca 2007 roku w sprawie regulaminu dofinansowania z budżetu Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej działań polegających na usuwaniu z terenu miasta i gminy [...]

Zarzadzenie Nr 0151-42/07

Zarządzenie Nr 0151-42/07 Burmistrza Szubina z dnia 26 marca 2007 roku w sprawie ustalenia numerów porządkowych nieruchomości. [...]

Zarządzenie Nr 0151-41/07

Zarządzenie Nr 0151-41/07 Burmistrza Szubina z dnia 21 marca 2007 roku o nabyciu na własność Gminy Szubin nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Rynarzewo gmina Szubin. [...]

Zarządzenie Nr 0151-40/07

Zarządzenie Nr 0151-40/07 Burmistrza Szubina z dnia 21 marca 2007 roku w sprawie ogłoszenia wykazu lokalu użytkowego, stanowiącego własność gminy Szubin, przeznaczonego do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego. [...]

Zarządzenie Nr 0151-39/07

Zarządzenie Nr 0151-39/07 Burmistrza Szubina z dnia 19 marca 2007 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Szubin, przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczon [...]

Zarządzenie Nr 0151-38/07

Zarządzenie Nr 0151-38/07 Burmistrza Szubina z dnia 19 marca 2007 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Szubin, przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczon [...]

Zarządzenie Nr 0151-37/07

Zarządzenie Nr 0151-37/07 Burmistrza Szubina z dnia 19 marca 2007 roku o sprzedaży lokalu mieszkalnego na rzecz jego najemcy z równoczesnym oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu. [...]

Zarządzenie nr 0151-36/07

Zarządzenie Nr 0151-36/07 Burmistrza Szubina z dnia 19 marca 2007 roku o sprzedaży lokalu mieszkalnego na rzecz jego najemcy z równoczesnym oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu. [...]

Zarządzenie Nr 0151-35/07

Zarządzenie Nr 0151-35/07 Burmistrza Szubina z dnia 15 marca 2007 roku w sprawie przeprowadzenia przetargu nieograniczonego oraz powołania komisji przetargowej i określenia jej zadań na BUDOWĘ NAWIERZCHNI PLACU TARGOWISKA MIEJSKIEGO [...]

Zarządzenie Nr 0151-34/07

Zarządzenie Nr 0151-34/07 Burmistrza Szubina z dnia 14 marca 2007 roku w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Szubin za 2006 rok. [...]

Zarządzenie Nr 0151-33/07

Zarządzenie Nr 0151-33/07 Burmistrza Szubina z dnia 14 marca 2007 roku w sprawie ustalenia numerów porządkowych nieruchomości. [...]

Zarządzenie Nr 0151-32/07

Zarządzenie Nr 0151-32/07 Burmistrza Szubina z dnia 13 marca 2007 roku zmieniające zarządzenie Nr 0151-4/07 Burmistrza Szubina z dnia 12 stycznia 2007r. o przeznaczeniu do dzierżawy części nieruchomości gruntowej. [...]

Zarządzenie Nr 0151-31/07

Zarządzenie Nr 0151-31/07 Burmistrza Szubina z dnia 13 marca 2007 roku zmieniające zarządzenie Nr 0151-5/07 Burmistrza Szubina z dnia 12 stycznia 2007r. o przeznaczeniu do dzierżawy części nieruchomości gruntowej. [...]

Zarządzenie Nr 0151-30/07

Zarządzenie Nr 0151-30/07 Burmistrza Szubina z dnia 12 marca 2007 roku w sprawie ustalenia numerów porządkowych nieruchomości. [...]

Zarządzenie Nr 0151-29/07

Zarządzenie Nr 0151-29/07 Burmistrza Szubina z dnia 6 marca 2007 roku w sprawie przeprowadzenia przetargu nieograniczonego oraz powołania komisji przetargowej i określenia jej zadań na remont świetlicy wiejskiej w Smolnikach. [...]

Zarządzenie Nr 0151-28/07

Zarządzenie Nr 0151-28/07 Burmistrza Szubina z dnia 5 marca 2007 roku w sprawie przeprowadzenia zapytania o cenę oraz powołania komisji przetargowej i określenia jej zadań na dostawę dwóch zestawów komputerowych oraz jednostki [...]

Zarządzenie Nr 0151-27/07

Zarządzenie Nr 0151-27/07 Burmistrza Szubina z dnia 2 marca 2007 roku w sprawie ustalenia numerów porządkowych nieruchomości. Na podstawie art. 47a pkt. 2 ustawy z dnia 17 maja 1989 - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2000r. [...]

Zarządzenie Nr 0151-26/07

Zarządzenie Nr 0151-26/07 Burmistrza Szubina z dnia 1 marca 2007 roku w sprawie umorzenia zaległości pieniężnej. [...]

Zarządzenie Nr 0151-25/07

Zarządzenie Nr 0151-25/07 Burmistrza Szubina z dnia 27 lutego 2007 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Szubin, przeznaczonej do oddania w użytkowanie wieczystej. Na podstawie art. [...]

Zarządzenie Nr 0152-2/07

Zarządzenie Nr 0152-2/07 Burmistrza Szubina z dnia 23 lutego 2007 roku w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Szubinie. Zarządzenia zmieniające: Zarządzenie uchylające [...]

Zarządzenie Nr 0151-24/07

Zarządzenie Nr 0151-24/07 Burmistrza Szubina z dnia 22 lutego 2007 roku w sprawie przeprowadzenia przetargu nieograniczonego oraz powołania komisji przetargowej i określenia jej zadań na OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ NA [...]

Zarządzenia Nr 0151-23/07

Zarządzenie Nr 0151-23/07 Burmistrza Szubina z dnia 22 lutego 2007 roku w sprawie ogłoszenia pierwszego publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na oddanie w dzierżawę nieruchomości, stanowiącej własność gminy Szubin. Na [...]

Zarządzenie Nr 0151-22/07

Zarządzenie Nr 0151-22/07 Burmistrza Szubina z dnia 20 lutego 2007 roku w sprawie przeprowadzenia przetargu nieograniczonego oraz powołania komisji przetargowej i określenia jej zadań zaprojektowanie i wykonanie termomodernizacji wraz z [...]

Zarządzenie Nr 0151-21/07

Zarządzenie Nr 0151-21/07 Burmistrza Szubina z dnia 19 lutego 2007 roku w sprawie ustalenia numerów porządkowych nieruchomości. Na podstawie art. 47a pkt. 2 ustawy z dnia 17 maja 1989 - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z [...]

Zarządzenie Nr 0151-20/07

Zarządzenie Nr 0151-20/07 Burmistrza Szubina z dnia 12 lutego 2007 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Szubin, przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczo [...]

Zarządzenie Nr 0151-17/07

Zarządzenie Nr 0151-17/07 Burmistrza Szubina z dnia 5 lutego 2007 roku w sprawie ustalenia harmonogramu realizacji budżetu gminy Szubin na 2007 rok uchwalonego uchwałą Rady Miejskiej w Szubinie Nr IV/23/06 z dnia 28 grudnia 2006 rok [...]

Zarządzenie nr 0151-19/07

Zarządzenie Nr 0151-19/07 Burmistrza Szubina z dnia 5 lutego 2007 roku w sprawie zwołania ogólnych zebrań mieszkańców w osiedlach na terenie miasta Szubina. [...]

Zarządzenie Nr 0151-18/07

Zarządzenie Nr 0151-18/07 Burmistrza Szubina z dnia 5 lutego 2007 roku w sprawie zwołania zebrań wiejskich w sołectwach na terenie gminy Szubin. [...]

Zarządzenie Nr 0151-16/07

Zarządzenie Nr 0151-16/07 Burmistrza Szubina z dnia 5 lutego 2007 roku w sprawie przeprowadzenia przetargu nieograniczonego oraz powołania komisji przetargowej i określenia jej zadań na obsługę bankową Gminy Szubin. [...]

Zarządzenie Nr 0152-1/07

Zarządzenie Nr 0152-1/07 Burmistrza Szubina z dnia 1 lutego 2007 roku w sprawie określenia liczby Zastępców Burmistrza oraz powołania Zastępcy Burmistrza Szubina. [...]

Zarządzenie Nr 0151-15/07

Zarządzenie Nr 0151-15/07 Burmistrza Szubina z dnia 31 stycznia 2007 roku w sprawie ustalenia stawek czynszu za 1 m2 powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Szubin. [...]

Zarządzenie Nr 0151-14/07

Zarządzenie Nr 0151-14/07 Burmistrza Szubina z dnia 30 stycznia 2007 roku w sprawie ustalenia numerów porządkowych nieruchomości. [...]

Zarządzenie Nr 0151-13/07

Zarządzenie Nr 0151-13/07 Burmistrza Szubina z dnia 29 stycznia 2007 roku w sprawie umorzenia należności podatkowej. [...]

Zarządzenie Nr 0151-12/07

Zarządzenie Nr 0151-12/07 Burmistrza Szubina z dnia 29 stycznia 2007 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, stanowiącej własność gminy Szubin. [...]

Zarządzenie Nr 0151-11/07

Zarządzenie Nr 0151-11/07 Burmistrza Szubina z dnia 24 stycznia 2007 roku w sprawie przeprowadzenia przetargu nieograniczonego oraz powołania komisji przetargowej i określenia jej zadań na remont dróg bitumicznych na terenie Gminy i [...]

Zarządzenie Nr 0151-10/07

Zarządzenie Nr 0151-10/07 Burmistrza Szubina z dnia 24 stycznia 2007 roku w sprawie przeprowadzenia przetargu nieograniczonego oraz powołania komisji przetargowej i określenia jej zadań na remont dróg gruntowych na terenie Gminy i [...]

Zarządzenie Nr 0151-9/07

Zarządzenie Nr 0151-9/07 Burmistrza Szubina z dnia 24 stycznia 2007 roku w sprawie przeprowadzenia przetargu nieograniczonego oraz powołania komisji przetargowej i określenia jej zadań na usługi transportowe świadczone na terenie Gminy [...]

Zarządzenie Nr 0151-8/07

Zarządzenie Nr 0151-8/07 Burmistrza Szubina z dnia 16 stycznia 2007 roku o ogłoszeniu wykazu nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Szubin, zabudowanej budynkiem mieszkalnym, w którym przeznacza się do sprzedaży lokale [...]

Zarządzenie Nr 0151-7/07

Zarządzenie Nr 0151-7/07 Burmistrza Szubina z dnia 15 stycznia 2007 roku o przeznaczeniu do dzierżawy nieruchomości gruntowej. [...]

Zarządzenie Nr 0151-6/07

Zarządzenie Nr 0151-6/07 Burmistrza Szubina z dnia 15 stycznia 2007 roku o przeznaczeniu do dzierżawy części nieruchomości gruntowej. [...]

Zarządzenie Nr 0151-5/07

Zarządzenie Nr 0151-5/07 Burmistrza Szubina z dnia 12 stycznia 2007 roku o przeznaczeniu do dzierżawy części nieruchomości gruntowej. [...]

Zarządzenie Nr 0151-4/07

Zarządzenie Nr 0151-4/07 Burmistrza Szubina z dnia 12 stycznia 2007 roku o przeznaczeniu do dzierżawy części nieruchomości gruntowej. [...]

Zarządzenie Nr 0151-3/07

Zarządzenie Nr 0151-3/07 Burmistrza Szubina z dnia 12 stycznia 2007 roku o przeznaczeniu do dzierżawy nieruchomości gruntowej. [...]

Zarządzenie Nr 0151-2/07

Zarządzenie Nr 0151-2/07 Burmistrza Szubina z dnia 11 stycznia 2007 roku w sprawie rozstrzygnięcia otwartych konkursów ofert nr 2, 3, 4, 5, 6 i 7 na wykonanie zadań publicznych. [...]

Zarządzenie Nr 0151-1/07

Zarządzenie Nr 0151-01/07 Burmistrza Szubina z dnia 9 stycznia 2007 roku w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego na rzecz jego najemcy z równoczesnym oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu. [...]

metryczka