Zarządzenie Nr 0151-92/06


Zarządzenie Nr 0151-92/06
Burmistrza Szubina
z dnia 9 października 2006 roku

w sprawie ustalenia numerów porządkowych nieruchomości.

Na podstawie art. 47a pkt. 2 ustawy z dnia 17 maja 1989 - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2000r. Nr 100, poz. 1086) w związku z art. 1 ustawy z dnia 17 maja 1990r. o podziale zadań i kompetencji określonych w ustawach szczególnych pomiędzy organy gminy a organy administracji rządowej oraz na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001, Nr 142, poz. 1591, Dz.U. z 2002, Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, Dz.U. z 2003, Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, Dz.U. z 2004, Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759) oraz rozporządzenie ministra infrastruktury z dnia 28 października 2004r. w sprawie numeracji porządkowej nieruchomości (Dz.U. Nr 243, poz. 2432) zarządza się, co następuje:

§ 1.1. Ustalić na wniosek Pani .................... zam. .................... nowy numer porządkowy 2 dla nieruchomości, oznaczonej numerem geodezyjnym 549/6 położonej przy ulicy Wrzosowej w Rynarzewie gm Szubin, stanowiącej własność Państwa .....................
2. Ustalić na wniosek Pana .................... zam. .................... nowy numer porządkowy 48 g (z dodatkowym oznaczeniem małą literą alfabetu) dla nieruchomości, oznaczonych numerami geodezyjnym 61/3 i 61/9 położonych w Wolwarku gm. Szubin, stanowiących własność .....................
3. Ustalić na wniosek Pana .................... zam. .................... nowy numer porządkowy 1 dla nieruchomości, oznaczonej numerem geodezyjnym 236/2 położonej przy ulicy Konwaliowej Zamościu gm Szubin, stanowiącej własność .....................

§ 2. Wykonanie Zarządzenia powierzyć Naczelnikowi Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Szubinie.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


BURMISTRZ
Ignacy Pogodziński

pobierz zarządzenie (49kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Szubina Ignacy Pogodziński (9 października 2006)
Opublikował: Michał Moniak (10 października 2006, 12:18:39)

Ostatnia zmiana: Michał Moniak (19 stycznia 2010, 07:39:41)
Zmieniono: poprawa formy

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1330