Zarządzenie Nr 0151-91/06


Zarządzenie Nr 0151-91/06
Burmistrza Szubina
z dnia 5 października 2006 roku

w sprawie zmiany siedziby Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 7.

Na podstawie art. 32 ustawy z dnia 16 lipca 1998r. - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz.U. z 2003r. Nr 159, poz. 1547, z 2004r. Nr 25, poz. 219, Nr 102, poz. 1055 i Nr 167, poz. 1760, z 2005r. Nr 175, poz. 1457, oraz z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 34, poz. 242, Nr 146, poz. 1055 i Nr 159, poz. 1127) w związku z podjętą uchwałą Nr 157/98 Zarządu Gminy i Miasta Szubin z dnia 17 sierpnia 1998r. w sprawie podziału obszaru gminy Szubin na obwody głosowania, zmienionej uchwałą Nr XVII/178/00 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 17 lipca 2000r., uchwałą Nr XXXV/326/2002 z dnia 14 czerwca 2002r., uchwałą Nr XXVII/234/05 z dnia 30 czerwca 2005r. oraz uchwałą Nr XLI/312/06 z dnia 5 października 2006r. w sprawie utworzenia w Centrum Medycznym im. Janusza Korczaka Sp. z o.o. odrębnego obwodu głosowania, zarządzam co następuje:

§ 1.1. Zmienić siedzibę Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 7 ze Szkoły Podstawowej Chomętowo na Świetlicę Wiejską Chomętowo.
2. Z uwzględnieniem zmiany, o której mowa w ust. 1 podać w formie obwieszczenia do wiadomości wyborców informację o numerach i granicach obwodów głosowania oraz wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


BURMISTRZ
Ignacy Pogodziński

pobierz zarządzenie (35kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Szubina Ignacy Pogodziński (5 października 2006)
Opublikował: Michał Moniak (10 października 2006, 12:16:13)

Ostatnia zmiana: Michał Moniak (19 stycznia 2010, 07:39:25)
Zmieniono: poprawa formy

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1357