Zarządzenie Nr 0151-90/06


Zarządzenie Nr 0151-90/06
Burmistrza Szubina
z dnia 4 października 2006 roku

w sprawie ustalenia numerów porządkowych nieruchomości.

Na podstawie art. 47a pkt. 2 ustawy z dnia 17 maja 1989 - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2000r. Nr 100, poz. 1086) w związku z art. 1 ustawy z dnia 17 maja 1990r. o podziale zadań i kompetencji określonych w ustawach szczególnych pomiędzy organy gminy a organy administracji rządowej oraz na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001, Nr 142, poz. 1591, Dz.U. z 2002, Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, Dz.U. z 2003, Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, Dz.U. z 2004, Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759) oraz rozporządzenie ministra infrastruktury z dnia 28 października 2004r. w sprawie numeracji porządkowej nieruchomości (Dz.U. Nr 243, poz. 2432) zarządza się, co następuje:

§ 1.1. Ustalić na wniosek Państwa .................... zam. .................... nowy numer porządkowy 3 dla nieruchomości, oznaczonej numerem geodezyjnym 461/3 położonej przy ulicy Ptasiej w Zamościu gm. Szubin, stanowiącej własność .....................
2. Ustalić na wniosek Pana .................... zam. .................... nowy numer porządkowy 22 dla nieruchomości, oznaczonej numerem geodezyjnym 1955 położonej przy ulicy Juliusza Słowackiego w Szubinie, stanowiącej własność .....................
3. Ustalić na wniosek Państwa .................... zam. .................... nowy numer porządkowy 8 dla nieruchomości, oznaczonej numerem geodezyjnym 123/1 położonej przy ulicy Merlina Zamościu gm Szubin, stanowiącej własność .....................
4. Ustalić na wniosek Pani .................... zam. .................... nowy numer porządkowy 1d (z dodatkowym oznaczeniem małą literą alfabetu) dla nieruchomości, oznaczonej numerem geodezyjnym 789/2 położonej przy ulicy 21-stycznia w Szubinie, stanowiącej własność .....................

§ 2. Wykonanie Zarządzenia powierzyć Naczelnikowi Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Szubinie.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


BURMISTRZ
Ignacy Pogodziński

pobierz zarządzenie (53kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Szubina Ignacy Pogodziński (4 października 2006)
Opublikował: Michał Moniak (10 października 2006, 12:12:30)

Ostatnia zmiana: Michał Moniak (19 stycznia 2010, 07:39:10)
Zmieniono: poprawa formy

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1268