Zarządzenie Nr 0151-72/06


Zarządzenie Nr 0151-72/06
Burmistrza Szubina
z dnia 16 sierpnia 2006 roku

w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.

Na podstawie art. 9 g ust. 2 w związku z art. 91 d pkt 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. - Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2003r. Nr 118, poz. 1112 ze zmianami) zarządzam, co następuje:

§ 1. Powołuję Komisję Egzaminacyjną dla nauczycieli zatrudnionych w Szkole Podstawowej w Rynarzewie: .................... oraz nauczycielki zatrudnionej w Gimnazjum w Rynarzewie ...................., ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego w następującym składzie:
1) Pan Marek Nowicki - przedstawiciel organu prowadzącego - dyrektor Miejskiego Zespołu Oświaty Sportu i Rekreacji w Szubinie - jako przewodniczący
2) Pani Lidia Nowak - dyrektor Zespołu Szkół w Rynarzewie
3) Pan Marian Nowakowski - przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny
4) Pani Zofia Pieczyńska - ekspert
5) Pani Danuta Zacharko - ekspert

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Miejskiego Zespołu Oświaty Sportu i Rekreacji w Szubinie.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


BURMISTRZ
Ignacy Pogodziński

pobierz zarządzenie (32kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Szubina Ignacy Pogodziński (16 sierpnia 2006)
Opublikował: Michał Moniak (28 sierpnia 2006, 14:17:23)

Ostatnia zmiana: Michał Moniak (15 stycznia 2010, 12:23:59)
Zmieniono: poprawa formy

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1503