Zarządzenie Nr 0151-71/06


Zarządzenie Nr 0151-71/06
Burmistrza Szubina
z dnia 10 sierpnia 2006 roku

zmieniające zarządzenie Nr 0151-38/06 Burmistrza Szubina z dnia 4 maja 2006r. o przeznaczeniu do sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Szubin.

Na podstawie art. 13 ust. 1 i art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2004r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm) oraz uchwały Nr XXXIV/280/06 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 16 lutego 2006r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Szubin oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata, zarządzam co następuje:

§ 1. W zarządzeniu Nr 0151-38/06 Burmistrza Szubina z dnia 4 maja 2006r. o przeznaczeniu do sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Szubin § 3 otrzymuje brzmienie:

"§ 3. Do przeprowadzenia przetargów wyznaczam Komisję przetargową w składzie następującym:
1. Zbigniew Behnke
2. Małgorzata Kwast
3. Bernadeta Grunt
4. Ewa Szalińska
-
-
-
-
przewodniczący
z-ca przewodniczącego
członek
członek".

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.Uzasadnienie

Zmiana w składzie osobowym Komisji przetargowej została dokonana ze względu na fakt, iż pomiędzy Panem Piotrem Kmieciem, a jednym z uczestników przetargu zachodzi powinowactwo.
W tym stanie rzeczy zmiana zarządzenia Nr 0151-38/06 z dnia 4 maja 2006r. stała się konieczna.

BURMISTRZ
Ignacy Pogodziński

pobierz zarządzenie (46kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Szubina Ignacy Pogodziński (10 sierpnia 2006)
Opublikował: Michał Moniak (28 sierpnia 2006, 07:45:02)

Ostatnia zmiana: Michał Moniak (15 stycznia 2010, 12:23:49)
Zmieniono: poprawa formy

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1514