Zarządzenie Nr 0151-61/06


Zarządzenie Nr 0151-61/06
Burmistrza Szubina
z dnia 13 lipca 2006 roku

zmieniające zarządzenie Nr 0151-40/06 Burmistrza Szubina z dnia 11 maja 2006r. o przeznaczeniu do dzierżawy nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Szubin, położonej w mieście Szubin.

Na podstawie art. 13 ust. 1 i art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2004r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm) oraz uchwały Nr IV/37/03 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 13 lutego 2003 roku w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszu za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej stanowiących własność Gminy Szubin zarządzam co następuje:

§ 1. W zarządzeniu Nr 0151-40/06 Burmistrza Szubina z dnia 11 maja 2006r. o przeznaczeniu do dzierżawy nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Szubin położonej w miejscowości Królikowe, § 3 otrzymuje brzmienie:
"§ 3. Do przeprowadzenia przetargów wyznaczam Komisję przetargową w składzie następującym:
1. Iwona Kubiak - przewodnicząca
2. Małgorzata Kwast - członek
3. Ewa Szalińska - członek"

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.Uzasadnienie

Zmiana w składzie osobowym Komisji przetargowej została dokonana ze względu na fakt, iż Pan Jan Szczucki przebywa na zwolnieniu lekarskim.
W tym stanie rzeczy zmiana zarządzenia Nr 0151-40/06 z dnia 11 maja 2006r. stała się konieczna.


BURMISTRZ
Ignacy Pogodziński

pobierz zarządzenie (45kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Szubina Ignacy Pogodziński (13 lipca 2006)
Opublikował: Michał Moniak (17 lipca 2006, 11:03:17)

Ostatnia zmiana: Michał Moniak (15 stycznia 2010, 12:21:16)
Zmieniono: poprawa formy

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1478