Zarządzenie Nr 0151-54/06


Zarządzenie Nr 0151-54/06
Burmistrza Szubina
z dnia 12 czerwca 2006 roku

w sprawie ustalenia numerów porządkowych nieruchomości.

Na podstawie art. 47a pkt. 2 ustawy z dnia 17 maja 1989 - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2000r. Nr 100, poz. 1086) w związku z art. 1 ustawy z dnia 17 maja 1990r. o podziale zadań i kompetencji określonych w ustawach szczególnych pomiędzy organy gminy a organy administracji rządowej oraz na podstawie art. 30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001, Nr 142, poz. 1591, Dz.U. z 2002, Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, Dz.U. z 2003, Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, Dz.U. z 2004, Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759) oraz rozporządzenia ministra infrastruktury z dnia 28 października 2004r. w sprawie numeracji porządkowej nieruchomości (Dz.U. Nr 243, poz. 2432) zarządza się, co następuje:

§ 1.1. Ustalić na wniosek Pana .................... zam. ...................., nowy numer porządkowy 1b (z dodatkowym oznaczeniem małą literą alfabetu) dla nieruchomości, oznaczonej numerem geodezyjnym 139/1 położonej w Jeziorowie gmina Szubin, stanowiącej własność .....................
2. Ustalić na wniosek Pani .................... zam. .................... (z dodatkowym oznaczeniem małą literą alfabetu) dla nieruchomości, oznaczonej numerem geodezyjnym 271/5 położonej w Małych Rudach gmina Szubin, stanowiącej własność .....................
3. Ustalić na wniosek Państwa .................... zam. ...................., nowy numer porządkowy 7a (z dodatkowym oznaczeniem małą literą alfabetu) dla nieruchomości, oznaczonej numerem geodezyjnym 228/4 położonej w Szubinie Wsi gmina Szubin, stanowiącej własność .....................
4. Ustalić na wniosek Państwa .................... zam. ...................., nowy numer porządkowy 6a (z dodatkowym oznaczeniem małą literą alfabetu) dla nieruchomości, oznaczonej numerem geodezyjnym 152 położonej w Mąkoszynie gmina Szubin, stanowiącej własność .....................
5. Ustalić na wniosek Państwa .................... zam. ...................., nowy numer porządkowy 35i (z dodatkowym oznaczeniem małą literą alfabetu) dla nieruchomości, oznaczonej numerem geodezyjnym 461/12 położonej przy ulicy Strażackiej w Rynarzewie gmina Szubin, stanowiącej własność .....................
6. Ustalić na wniosek Państwa .................... zam. ...................., nowy numer porządkowy 5 dla nieruchomości, oznaczonej numerem geodezyjnym 604 położonej przy ulicy Bukowej w Zamościu gmina Szubin, stanowiącej własność .....................
7. Ustalić na wniosek Państwa .................... zam. .................... nowy numer porządkowy 7 dla nieruchomości, oznaczonej numerem geodezyjnym 471/4 położonej przy ulicy Słonecznej w Zamościu gmina Szubin, stanowiącej własność .....................

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierzyć Naczelnikowi Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Szubinie.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


BURMISTRZ
Ignacy Pogodziński

pobierz zarządzenie (63kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Szubina Ignacy Pogodziński (12 czerwca 2006)
Opublikował: Michał Moniak (14 czerwca 2006, 12:52:34)

Ostatnia zmiana: Michał Moniak (15 stycznia 2010, 12:17:13)
Zmieniono: poprawa formy

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1250