Zarządzenie Nr 0151-49/06


Zarządzenie Nr 0151-49/06
Burmistrza Szubina
z dnia 23 maja 2006 roku

w sprawie przeprowadzenia przetargu ustnego na sprzedaż samochodu ciężarowego.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnyn (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z 2002r. Nr 23, poz. 220,Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214 poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568 oraz z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167 poz. 1759 oraz art. 70¹ i 70² § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. kodeks cywilny (Dz.U. z dnia 18 maja 1964r. Nr 16, poz. 93; zm. Dz.U. z 1971r. Nr 27, poz. 252, z 1976 Nr 19, poz. 122; z 1932 Nr 11, poz. 81, Nr 19, poz. 147 i Nr 30 poz. 210; z 1984r. Nr45, poz. 242; z 1985 Nr 22, poz. 99; z 1989r. Nr 3, poz. 11; z 1990r. Nr 34, poz. 198, Nr 55, poz. 321, Nr 79, poz. 464; z 1991r. Nr 107, poz. 464. Nr 115, poz. 496; z 1993r. Nr 17, poz. 78; z 1994r. Nr 27, poz. 96, Nr 85, poz. 388 i Nr 105, poz. 509, z 1995r. Nr 83, poz. 417; z 1996r. Nr 114, poz. 542, Nr 139, poz. 646, Nr 149, poz. 703; z 1997r. Nr 43, poz. 272, Nr 115, poz. 741, Nr 117, poz. 751 i Nr 157, poz. 1040; z 1998r. Nr 106, poz. 668 i Nr 117, poz. 758; z 1999r. Nr 52, poz. 532; z 2000r. Nr 22, poz. 271, Nr 74, poz. 855 i 857, Nr 88, poz. 983 i Nr 114, poz. 1191; z 2001r. Nr 11, poz. 91, Nr 71, poz. 733, Nr 130, poz. 1450, Nr 145, poz. 1638; z 2002r. Nr 113, poz. 984 i Nr 141, poz. 1178; z 2003r. Nr 49, poz. 408, Nr 60, poz. 535, Nr 64, poz. 592 i Nr 124, poz. 1151; z 2004r. Nr 91, poz. 870, Nr 91, poz. 870, Nr 96, poz. 959, Nr 162, poz. 1692, Nr 172, poz. 1804, Nr 281, poz. 2783; z 2005r. Nr 48, poz. 462, Nr 157, poz. 1316, Nr 172, poz. 1438), zarządza co następuje:

§ 1. Dokonać sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego samochodu pożarniczego marki STAR 200 GBM, nr podwozia A2000268293, nr silnika 35912200152218, rok produkcji 1988.

§ 2. Ustalić cenę wywoławczą w wysokości 30000 zł na pojazd, o którym mowa w § 1, a postąpienie w kwocie 1000 zł.

§ 3. Do przeprowadzenia przetargu, o którym mowa w § 1 powołuję komisję w składzie:
1. Pasterski Edward - przewodniczący
2. Siwak Danuta - członek
3. Kwast Małgorzata - członek
4. Gutkowski Leszek - członek.

§ 4. Ogłoszenie przetargu zamieścić w gazecie regionalnej "Pałuki", na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Szubinie oraz na stronie Internetowej Urzędu Miejskiego w Szubinie.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


BURMISTRZ
Ignacy Pogodziński

pobierz zarządzenie (55kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Szubina Ignacy Pogodziński (23 maja 2006)
Opublikował: Michał Moniak (30 maja 2006, 11:12:52)

Ostatnia zmiana: Michał Moniak (15 stycznia 2010, 12:15:25)
Zmieniono: poprawa formy

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1193