Zarządzenie Nr 0151-11/06


Zarządzenie Nr 0151-11/06
Burmistrza Szubina
z dnia 23 lutego 2006 roku

w sprawie oznaczenia nieruchomości numerami porządkowymi.

Na podstawie art. 47a pkt. 2 ustawy z dnia 17 maja 1989 - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2000r. Nr 100, poz. 1086) w związku z art. 1 ustawy z dnia 17 maja 1990r. o podziale zadań i kompetencji określonych w ustawach szczególnych pomiędzy organy gminy a organy administracji rządowej oraz na podstawie art. 30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001, Nr 142, poz. 1591, Dz.U. z 2002, Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, Dz.U. z 2003, Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, Dz.U. z 2004, Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759) oraz rozporządzenie ministra infrastruktury z dnia 28 października 2004r. w sprawie numeracji porządkowej nieruchomości (Dz.U. Nr 243, poz. 2432) zarządza się, co następuje:

§ 1.1. Oznaczyć na wniosek .................... zam. .................... nowy numer porządkowy 5 dla nieruchomości, oznaczonej numerem geodezyjnym 471/3 położonej przy ulicy Słonecznej w Zamościu gm. Szubin, stanowiącej własność .....................
2. Oznaczyć na wniosek .................... zam. ...................., nowy numer porządkowy 1A (z dodatkowym oznaczeniem dużą literą alfabetu) dla nieruchomości, oznaczonej numerem geodezyjnym 324/1 położonej przy ulicy Leśnej w Turze gmina Szubin stanowiącej własność .....................

§ 2. Wykonanie Zarządzenia powierzyć Naczelnikowi Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Szubinie.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


BURMISTRZ
Ignacy Pogodziński

pobierz zarządzenie (40kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Szubina Ignacy Pogodziński (23 lutego 2006)
Opublikował: Michał Moniak (1 marca 2006, 11:48:43)

Ostatnia zmiana: Michał Moniak (15 stycznia 2010, 08:10:31)
Zmieniono: poprawa literówek

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1270