rok 2006

rok 2006

Zarządzenie nr 0151-119/06

Zarządzenie Nr 0151-119/06 Burmistrza Szubina z dnia 29 grudnia 2006 roku w sprawie ustalenia numerów porządkowych nieruchomości. [...]

Zarządzenie Nr 0151-118/06

Zarządzenie Nr 0151-118/06 Burmistrza Szubina z dnia 21 grudnia 2006 roku zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia procedur kontroli finansowej w Urzędzie Miejskim w Szubinie. [...]

Zarządzenie Nr 0151-116/06

Zarządzenie Nr 0151-116/06 Burmistrza Szubina z dnia 12 grudnia 2006 roku w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy Szubin na 2006 rok z tytułu otrzymanych dotacji oraz przeniesień w planach wydatków w [...]

Zarządzenie Nr 0151-117/06

Zarządzenie Nr 0151-117/06 Burmistrza Szubina z dnia 11 grudnia 2006 roku zmieniające zarządzenie Nr 0151-141/05 Burmistrza Szubina z dnia 17 listopada 2005r. o przeznaczeniu do sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości gruntowych [...]

Zarządzenie Nr 0151-115/06

Zarządzenie Nr 0151-115/06 Burmistrza Szubina z dnia 7 grudnia 2006 roku o sprzedaży lokalu mieszkalnego na rzecz jego najemcy z równoczesnym oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu. [...]

Zarządzenie Nr 0151-114/06

Zarządzenie Nr 0151-114/06 Burmistrza Szubina z dnia 6 grudnia 2006 roku o przeznaczeniu do sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Szubin. [...]

Zarządzenie Nr 0151-113/06

Zarządzenie Nr 0151-113/06 Burmistrza Szubina z dnia 5 grudnia 2006 roku w sprawie przeprowadzenia przetargu nieograniczonego oraz powołania komisji przetargowej i określenia jej zadań na wybór osoby do przygotowania projektów decyzji [...]

Zarządzenie Nr 0151-112/06

Zarządzenie Nr 0151-112/06 Burmistrza Szubina z dnia 4 grudnia 2006 roku w sprawie ustalenia numerów porządkowych nieruchomości. [...]

Zarządzenie Nr 0151-111/06

Zarządzenie Nr 0151-111/06 Burmistrza Szubina z dnia 30 listopada 2006 roku w sprawie ustalenia numerów porządkowych nieruchomości. Na podstawie art. 47a pkt. 2 ustawy z dnia 17 maja 1989 - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. [...]

Zarządzenie Nr 0151-110/06

Zarządzenie Nr 0151-110/06 Burmistrza Szubina z dnia 29 listopada 2006 roku o sprzedaży lokalu mieszkalnego na rzecz jego najemcy z równoczesnym oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu. [...]

Zarządzenie Nr 0151-109/06

Zarządzenie Nr 0151-109/06 Burmistrza Szubina z dnia 29 listopada 2006 roku w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy Szubin na 2006 rok z tytułu otrzymanych decyzji oraz przeniesień w planach wydatków w [...]

Zarządzenie Nr 0151-108/06

Zarządzenie Nr 0151-108/06 Burmistrza Szubina z dnia 27 listopada 2006 roku w sprawie zmiany zarządzenia Burmistrza Szubina Nr 0151-158/05 z dnia 30 grudnia 2005 roku w sprawie ustalenia harmonogramu realizacji dochodów i wydatków [...]

Zarządzenie Nr 0151-107/06

Zarządzenie Nr 0151-107/06 Burmistrza Szubina z dnia 27 listopada 2006 roku w sprawie opracowania regulaminu organizacyjnego na czas wojny dla Urzędu Miejskiego w Szubinie. Uchylenie wynikające z: [...]

Zarządzenie Nr 0151-106/06

Zarządzenie Nr 0151-106/06 Burmistrza Szubina z dnia 27 listopada 2006 roku w sprawie przeprowadzenia przetargu nieograniczonego oraz powołania komisji przetargowej i określenia jej zadań na pełnienie nadzoru inwestorskiego nad robotami [...]

Zarządzenie Nr 0151-105/06

Zarządzenie Nr 0151-105/06 Burmistrza Szubina z dnia 24 listopada 2006 roku zmieniające zarządzenie w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji pełnej okresowej w Urzędzie Miejskim, Ochotniczych Strażach Pożarnych i świetlicach [...]

Zarządzenie Nr 0151-104/06

Zarządzenie Nr 0151-104/06 Burmistrza Szubina z dnia 24 listopada 2006 roku w sprawie ustalenia numerów porządkowych nieruchomości. [...]

Zarządzenie Nr 0151-103/06

Zarządzenie Nr 0151-103/06 Burmistrza Szubina z dnia 14 listopada 2006 roku w sprawie powołania komisji opiniującej oferty złożone w ramach ogłoszonego przez Burmistrza Szubina otwartego konkursu ofert nr 1. [...]

Zarządzenie Nr 0151-102/06

Zarządzenie Nr 0151-102/06 Burmistrza Szubina z dnia 14 listopada 2006 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert nr 3, nr 4, nr 5, nr 6, nr 7 na wykonanie zadań publicznych. [...]

Zarządzenie Nr 0151-101/06

Zarządzenie Nr 0151-101/06 Burmistrza Szubina z dnia 14 listopada 2006 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert nr 2. [...]

Zarządzenie Nr 0151-100/06

Zarządzenie Nr 0151-100/06 Burmistrza Szubina z dnia 14 listopada 2006 roku w sprawie ustalenia projektu budżetu gminy na 2007 rok. [...]

Zarządzenie Nr 0151-98/06

Zarządzenie Nr 0151-98/06 Burmistrza Szubina z dnia 10 listopada 2006 roku w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy Szubin na 2006 rok z tytułu otrzymanych dotacji oraz przeniesień w planach wydatków w [...]

Zarządzenie Nr 0151-99/06

Zarządzenie Nr 0151-99/06 Burmistrza Szubina z dnia 10 listopada 2006 roku w sprawie ustalenia numerów porządkowych nieruchomości. [...]

Zarządzenie Nr 0151-97/06

Zarządzenie Nr 0151-97/06 Burmistrza Szubina z dnia 27 października 2006r. w sprawie ustalenia numerów porządkowych nieruchomości. [...]

Zarządzenie Nr 0151-96/06

Zarządzenie Nr 0151-96/06 Burmistrza Szubina z dnia 27 października 2006 roku w sprawie przeprowadzenia przetargu nieograniczonego oraz powołania komisji przetargowej i określenia jej zadań na przebudowę ulicy Składowej w Zamośc [...]

Zarządzenie Nr 0151-95/06

Zarządzenie Nr 0151-95/06 Burmistrza Szubina z dnia 27 października 2006 roku o nabyciu na własność Gminy Szubin nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Małe Rudy gmina Szubin. [...]

Zarządzenie Nr 0151-94/06

Zarządzenie Nr 0151-94/06 Burmistrza Szubina z dnia 26 października 2006 roku zmieniające zarządzenie w sprawie oznaczenia nieruchomości nowymi numerami porządkowymi. [...]

Zarzadzenie Nr 0151-93/06

Zarządzenie Nr 0151-93/06 Burmistrza Szubina z dnia 17 października 2006 roku w sprawie ustalenia numerów porządkowych nieruchomości. [...]

Zarządzenie Nr 0151-92/06

Zarządzenie Nr 0151-92/06 Burmistrza Szubina z dnia 9 października 2006 roku w sprawie ustalenia numerów porządkowych nieruchomości. Na podstawie art. 47a pkt. 2 ustawy z dnia 17 maja 1989 - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. [...]

Zarządzenie Nr 0151-91/06

Zarządzenie Nr 0151-91/06 Burmistrza Szubina z dnia 5 października 2006 roku w sprawie zmiany siedziby Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 7. Na podstawie art. 32 ustawy z dnia 16 lipca 1998r. - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów [...]

Zarządzenie Nr 0151-90/06

Zarządzenie Nr 0151-90/06 Burmistrza Szubina z dnia 4 października 2006 roku w sprawie ustalenia numerów porządkowych nieruchomości. Na podstawie art. 47a pkt. 2 ustawy z dnia 17 maja 1989 - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. [...]

Zarządzenie Nr 0151-89/06

Zarządzenie Nr 0151-89/06 Burmistrza Szubina z dnia 4 października 2006 roku w sprawie przeprowadzenia przetargu nieograniczonego oraz powołania komisji przetargowej i określenia jej zadań na zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie [...]

Zarządzenie Nr 0152-6/06

Zarządzenie Nr 0152-6/06 Burmistrza Szubina z dnia 29 września 2006 roku w sprawie odwołania Pana Edwarda Pasterskiego ze stanowiska Zastępcy Burmistrza Szubina. [...]

Zarządzenie Nr 0151-88/06

Zarządzenie Nr 0151-88/06 Burmistrza Szubina z dnia 25 września 2006 roku w sprawie określenia wzorów materiałów niezbędnych do opracowania projektu budżetu gminy Szubin na 2007 rok. [...]

Zarządzenie Nr 0151-87/06

Zarządzenie Nr 0151-87/06 Burmistrza Szubina z dnia 25 września 2006 roku w sprawie określenia podstawowych parametrów do prac nad projektem budżetu gminy na 2007 rok. [...]

Zarządzenie Nr 0151-86/06

Zarządzenie Nr 0151-86/06 Burmistrza Szubina z dnia 20 września 2006 roku w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy Szubin na 2006 rok związanych z przeniesieniami w ramach działu. [...]

Zarządzenie Nr 0151-85/06

Zarządzenie Nr 0151-85/06 Burmistrza Szubina z dnia 20 września 2006 roku w sprawie umorzenia należności pieniężnej. Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142. poz. [...]

Zarządzenie Nr 0151-84/06

Zarządzenie Nr 0151-84/06 Burmistrza Szubina z dnia 19 września 2006 roku o sprzedaży lokalu mieszkalnego na rzecz jego najemcy z równoczesnym oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu. Na podstawie art. 30 ust. 2 [...]

Zarządzenie Nr 0151-83/06

Zarządzenie Nr 0151-83/06 Burmistrza Szubina z dnia 11 września 2006 roku w sprawie przeprowadzenia przetargu nieograniczonego oraz powołania komisji przetargowej i określenia jej zadań na remont kotłowni w Ośrodku Zdrowia w [...]

Zarządzenie Nr 0151-82/06

Zarządzenie Nr 0151-82/06 Burmistrza Szubina z dnia 8 września 2006 roku w sprawie ustalenia numerów porządkowych nieruchomości. [...]

Zarządzenie Nr 0151-81/06

Zarządzenie Nr 0151-81/06 Burmistrza Szubina z dnia 8 września 2006 roku zmieniające zarządzenie w sprawie określenia stanowisk i rodzajów prac zleconych w Urzędzie Gminy i Miasta w Szubinie, których wykonywanie może łączyć się [...]

Zarządzenie Nr 0151-80/06

Zarządzenie Nr 0151-80/06 Burmistrza Szubina z dnia 25 sierpnia 2006 roku w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy oraz przebiegu wykonania planów finansowych gminnych instytucji kultury za I półrocze 2006 [...]

Zarządzenie Nr 0151-79/06

Zarządzenie Nr 0151-79/06 Burmistrza Szubina z dnia 25 sierpnia 2006 roku w sprawie ustalenia numerów porządkowych nieruchomości. [...]

zarządzenie Nr 0151-78/06

Zarządzenie Nr 0151-78/06 Burmistrza Szubina z dnia 17 sierpnia 2006 roku o zamianie nieruchomości gruntowych. Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. [...]

Zarządzenie Nr 0151-77/06

Zarządzenie Nr 0151-77/06 Burmistrza Szubina z dnia 16 sierpnia 2006 roku w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego. Na podstawie art. 9 g ust. 2 w [...]

Zarządzenie Nr 0151-76/06

Zarządzenie Nr 0151-76/06 Burmistrza Szubina z dnia 16 sierpnia 2006 roku w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego. Na podstawie art. 9 g ust. 2 [...]

Zarządzenie Nr 0151-75/06

Zarządzenie Nr 0151-75/06 Burmistrza Szubina z dnia 16 sierpnia 2006 roku w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego. Na podstawie art. 9 g ust. 2 [...]

Zarzadzenie Nr 0151-74/06

Zarządzenie Nr 0151-74/06 Burmistrza Szubina z dnia 16 sierpnia 2006 roku w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego. Na podstawie art. 9 g ust. 2 [...]

Zarządzenie Nr 0151-73/06

Zarządzenie Nr 0151-73/06 Burmistrza Szubina z dnia 16 sierpnia 2006 roku w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego. Na podstawie art. 9 g ust. 2 [...]

Zarządzenie Nr 0151-72/06

Zarządzenie Nr 0151-72/06 Burmistrza Szubina z dnia 16 sierpnia 2006 roku w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego. Na podstawie art. 9 g ust. 2 [...]

Zarządzenie Nr 0151-71/06

Zarządzenie Nr 0151-71/06 Burmistrza Szubina z dnia 10 sierpnia 2006 roku zmieniające zarządzenie Burmistrza Szubina z dnia 4 maja 2006r. o przeznaczeniu do sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości gruntowej stanowiącej własność [...]

Zarządzenie Nr 0151-70/06

Zarządzenie Nr 0151-70/06 Burmistrza Szubina z dnia 9 sierpnia 2006 roku w sprawie przeprowadzenia przetargu nieograniczonego oraz powołania komisji przetargowej i określenia jej zadań na zaciągniecie kredytu długoterminowego na [...]

Zarządzenie Nr 0151-69/06

Zarządzenie Nr 0151-69/06 Burmistrza Szubina z dnia 7 sierpnia 2006 roku zmieniające zarządzenie Nr 0151-28/06 Burmistrza Szubina z dnia 20 kwietnia 2006r. o przeznaczeniu do sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości gruntowej [...]

Zarządzenie Nr 0151-68/06

Zarządzenie Nr 0151-68/06 Burmistrza Szubina z dnia 3 sierpnia 2006 roku w sprawie określenia wymagań jakie powinny spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie odbierania odpadów [...]

Zarządzenie Nr 0151-67/06

Zarządzenie Nr 0151-67/06 Burmistrza Szubina z dnia 2 sierpnia 2006 roku w sprawie ustalenia numerów porządkowych nieruchomości. [...]

Zarządzenie Nr 0151-66/06

Zarządzenie Nr 0151-66/06 Burmistrza Szubina z dnia 31 lipca 2006 roku w sprawie umorzenia należności pieniężnej. [...]

Zarządzenie Nr 0151-65/06

Zarządzenie Nr 0151-65/06 Burmistrza Szubina z dnia 20 lipca 2006 roku w sprawie ustalenia numerów porządkowych nieruchomości. [...]

Zarządzenie Nr 0151-64/06

Zarządzenie Nr 0151-64/06 Burmistrza Szubina z dnia 19 lipca 2006 roku w sprawie ustalenia numerów porządkowych nieruchomości. [...]

Zarządzenie Nr 0151-63/06

Zarządzenie Nr 0151-63/06 Burmistrza Szubina z dnia 14 lipca 2006 roku w sprawie ustalenia numerów porządkowych nieruchomości. [...]

Zarządzenie Nr 0151-62/06

Zarządzenie Nr 0151-62/06 Burmistrza Szubina z dnia 13 lipca 2006 roku w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. [...]

Zarządzenie Nr 0151-61/06

Zarządzenie Nr 0151-61/06 Burmistrza Szubina z dnia 13 lipca 2006 roku zmieniające zarządzenie Nr 0151-40/06 Burmistrza Szubina z dnia 11 maja 2006r. o przeznaczeniu do dzierżawy nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy [...]

Zarządzenie Nr 0151-60/06

Zarządzenie Nr 0151-60/06 Burmistrza Szubina z dnia 13 lipca 2006 roku zmieniające zarządzenie Nr 0151-41/06 Burmistrza Szubina z dnia 11 maja 2006r. o przeznaczeniu do dzierżawy nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy [...]

Zarządzenie Nr 0151-59/06

Zarządzenie Nr 0151-59/06 Burmistrza Szubina z dnia 6 lipca 2006 roku o sprzedaży lokalu mieszkalnego na rzecz jego najemcy z równoczesnym oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu. [...]

Zarządzenie Nr 0151-58/06

Zarządzenie Nr 0151-57/06 Burmistrza Szubina z dnia 5 lipca 2006 roku o sprzedaży lokalu mieszkalnego na rzecz jego najemcy z równoczesnym oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt [...]

Zarządzenie Nr 0151-57/06

Zarządzenie Nr 0151-57/06 Burmistrza Szubina z dnia 5 lipca 2006 roku o sprzedaży lokalu mieszkalnego na rzecz jego najemcy z równoczesnym oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt [...]

Zarządzenie Nr 0151-56/06

Zarządzenie Nr 0151-56/06 Burmistrza Szubina z dnia 22 czerwca 2006 roku w sprawie ustalenia numerów porządkowych nieruchomości. Na podstawie art. 47a pkt. 2 ustawy z dnia 17 maja 1989 - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z [...]

Zarządzenie Nr 0151-55/06

Zarządzenie Nr 0151-55/06 Burmistrza Szubina z dnia 19 maja 2006 roku w sprawie przeprowadzenia przetargu ustnego na sprzedaż samochodu ciężarowego. [...]

Zarządzenie Nr 0151-54/06

Zarządzenie Nr 0151-54/06 Burmistrza Szubina z dnia 12 czerwca 2006 roku w sprawie ustalenia numerów porządkowych nieruchomości. Na podstawie art. 47a pkt. 2 ustawy z dnia 17 maja 1989 - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z [...]

Zarządzenie Nr 0151-52/06

Zarządzenie Nr 0151-52/06 Burmistrza Szubina z dnia 29 maja 2006 roku w sprawie ustalenia procedur kontroli finansowej w Urzędzie Miejskim w Szubinie. [...]

Zarządzenie Nr 0151-53/06

Zarządzenie Nr 0151-53/06 Burmistrza Szubina z dnia 29 maja 2006 roku w sprawie ustalenia numerów porządkowych nieruchomości. Na podstawie art. 47a pkt. 2 ustawy z dnia 17 maja 1989 - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2000r. [...]

Zarządzenie Nr 0151-51/06

Zarządzenie Nr 0151-51/06 Burmistrza Szubina z dnia 26 maja 2006 roku o przeznaczeniu do sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Szubin, położonej przy ulicy Sportowej w Szubinie, na rzecz [...]

Zarządzenie Nr 0151-50/06

Zarządzenie Nr 0151-50/06 Burmistrza Szubina z dnia 26 maja 2006 roku w sprawie dokonania darowizny nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Szubin na rzecz Powiatu Nakielskiego. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy [...]

Zarządzenie Nr 0151-49/06

Zarządzenie Nr 0151-49/06 Burmistrza Szubina z dnia 23 maja 2006 roku w sprawie przeprowadzenia przetargu ustnego na sprzedaż samochodu ciężarowego. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie [...]

Zarządzenie Nr 0151-48/06

Zarządzenie Nr 0151-48/06 Burmistrza Szubina z dnia 19 maja 2006 roku w sprawie przeprowadzenia przetargu nieograniczonego oraz powołania komisji przetargowej i określenia jej zadań na budowę nawierzchni placu targowiska miejskiego przy [...]

Zarządzenie Nr 0151-47/06

Zarządzenie Nr 0151-47/06 Burmistrza Szubina z dnia 19 maja 2006 roku w sprawie przeprowadzenia przetargu nieograniczonego oraz powołania komisji przetargowej i określenia jej zadań na świadczenie usług komunalnych na terenie miasta [...]

Zarządzenie Nr 0151-46/06

Zarządzenie Nr 0151-46/06 Burmistrza Szubina z dnia 18 maja 2006 roku o przeznaczeniu do sprzedaży nieruchomości zabudowanej, położonej w miejscowości Ciężkowo, stanowiącej własność gminy Szubin. [...]

Zarządzenie Nr 0151-45/06

Zarządzenie Nr 0151-45/06 Burmistrza Szubina z dnia 15 maja 2006r. w sprawie rozstrzygniecia konkursu ofert nr 1 na wykonanie zadania publicznego. Na podstawie art. 30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. [...]

Zarządzenie Nr 0151-44/06

Zarządzenie Nr 0151-44/06 Burmistrza Szubina z dnia 12 maja 2006 roku w sprawie wyrażenia zgody na używanie wizerunku herbu Gminy Szubin. Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. [...]

Zarządzenie Nr 0151-43/06

Zarządzenie Nr 0151-43/06 Burmistrza Szubina z dnia 12 maja 2006 roku o sprzedaży lokalu mieszkalnego na rzecz jego najemcy z równoczesnym oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu. [...]

Zarządzenie Nr 0151-42/06

Zarządzenie Nr 0151-42/06 Burmistrza Szubina z dnia 12 maja 2006 roku o sprzedaży lokalu mieszkalnego na rzecz jego najemcy z równoczesnym oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu. [...]

Zarządzenie Nr 0151-41/06

Zarządzenie Nr 0151-41/06 Burmistrza Szubina z dnia 11 maja 2006r. o przeznaczeniu do wydzierżawienia nieruchomości gruntowej stanowiącej własność gminy Szubin, położonej w mieście Szubin. [...]

Zarządzenie Nr 0151-40/06

Zarządzenie Nr 0151-40/06 Burmistrza Szubina z dnia 11 maja 2006 roku o przeznaczeniu do dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność gminy Szubin, położonej w miejscowości Królikowo. [...]

Zarządzenie Nr 0151-39/06

Zarządzenie Nr 0151-39/06 Burmistrza Szubina z dnia 10 maja 2006 roku w sprawie ustalenia numerów porządkowych nieruchomości. [...]

Zarządzenie Nr 0151-38/06

Zarządzenie Nr 0151-38/06 Burmistrza Szubina z dnia 4 maja 2006 roku o przeznaczeniu do sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Szubin. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 [...]

Zarządzenie Nr 0151-37/06

Zarządzenie Nr 0151-37/06 Burmistrza Szubina z dnia 27 kwietnia 2006 roku w sprawie powołania komisji opiniującej oferty złożone w ramach ogłoszonego przez Burmistrza Szubina otwartego konkursu ofert nr 1. Na podstawie art. 30 ust. [...]

Zarządzenie Nr 0151-36/06

Zarządzenie Nr 0151-36/06 Burmistrza Szubina z dnia 27 kwietnia 2006 roku w sprawie zatwierdzenia bilansu za 2005 rok instytucji kultury - Rejonowa Biblioteka Publiczna w Szubinie. [...]

Zarządzenie Nr 0151-35/06

Zarządzenie Nr 0151-35/06 Burmistrza Szubina z dnia 27 kwietnia 2006 roku w sprawie zatwierdzenia bilansu za 2005 rok instytucji kultury - Muzeum Ziemi Szubińskiej w Szubinie. [...]

Zarządzenie Nr 0151-34/06

Zarządzenie Nr 0151-34/06 Burmistrza Szubina z dnia 27 kwietnia 2006 roku w sprawie zatwierdzenia bilansu za 2005 rok instytucji kultury - Szubiński Dom Kultury w Szubinie. [...]

Zarządzenie nr 0151-33/06

Zarządzenie Nr 0151-33/06 Burmistrza Szubina z dnia 24 kwietnia 2006 roku w sprawie przeprowadzenia przetargu nieograniczonego oraz powołania komisji przetargowej i określenia jej zadań na ubezpieczenie mienia gminy Szubin. [...]

Zarządzenie Nr 0151-32/06

Zarządzenie Nr 0151-32/06 Burmistrza Szubina z dnia 24 kwietnia 2006 roku w sprawie przeprowadzenia przetargu nieograniczonego oraz powołania komisji przetargowej i określenia jej zadań na opracowanie projektu zmian miejscowego planu [...]

Zarządzenie Nr 0151-31/06

Zarządzenie Nr 0151-31/06 Burmistrza Szubina z dnia 21 kwietnia 2006 roku o przeznaczeniu do sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Szubin, położonej w Szubinie - mieście, na rzecz właścicieli [...]

Zarządzenie Nr 0151-30/06

Zarządzenie Nr 0151-30/06 Burmistrza Szubina z dnia 21 kwietnia 2006 roku w sprawie ustalenia numerów porządkowych nieruchomości. [...]

Zarzadzenie Nr 0151-29/06

Zarządzenie Nr 0151-29/06 Burmistrza Szubina z dnia 20 kwietnia 2006 roku o nabyciu na własność Gminy Szubin nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Kołaczkowo gmina Szubin. Na podstawie art. 6 pkt 1 i art. 25 ust. 1 i [...]

Zarządzenie Nr 0151-28/06

Zarządzenie Nr 0151-28/06 Burmistrza Szubina z dnia 20 kwietnia 2006 roku o przeznaczeniu do sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Szubin. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 [...]

Zarządzenie Nr 0151-27/06

Zarządzenie Nr 0151-27/06 Burmistrza Szubina z dnia 14 kwietnia 2006 roku w sprawie ustalenia numerów porządkowych nieruchomości. [...]

Zarządzenie Nr 0151-26/06

Zarządzenie Nr 0151-26/06 Burmistrza Szubina z dnia 12 kwietnia 2006 roku w sprawie przeprowadzenia przetargu nieograniczonego oraz powołania komisji przetargowej i określenia jej zadań na modernizację świetlicy wiejskiej w Żędowie. [...]

Zarządzenie Nr 0151-25/06

Zarządzenie Nr 0151-25/06 Burmistrza Szubina z dnia 5 kwietnia 2006 roku w sprawie przeprowadzenia przetargu ograniczonego oraz powołania komisji przetargowej i określenia jej zadań na zorganizowanie kolonii z ofertą socjoterapeutyczną [...]

Zarządzenie Nr 0151-24/06

Zarządzenie Nr 0151-24/06 Burmistrza Szubina z dnia 31 marca 2006 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert nr 1. [...]

Zarządzenie Nr 0151-23/06

Zarządzenie Nr 0151-23/06 Burmistrza Szubina z dnia 30 marca 2006 roku w sprawie przeprowadzenia przetargu nieograniczonego oraz powołania komisji przetargowej i określenia jej zadań na wycenę obniżenia lub wzrostu wartości [...]

Zarzadzenie Nr 0151-21/06

Zarządzenie Nr 0151-21/06 Burmistrza Szubina z dnia 29 marca 2006 roku w sprawie przeprowadzenia przetargu nieograniczonego oraz powołania komisji przetargowej i określenia jej zadań na remont pomieszczeń w budynkach Urzędu Miejskiego [...]

Zarządzenie Nr 0151-22/06

Zarządzenie Nr 0151-22/06 Burmistrza Szubina z dnia 29 marca 2006 roku w sprawie przeprowadzenia przetargu nieograniczonego i określenia jej zadań na wytyczenie ścieżki rowerowej w miejscowościach Wąsosz, Chomętowo, Gąbin, Smolniki, [...]

Zarządzenie Nr 0151-20/06

Zarządzenie Nr 0151-20/06 Burmistrza Szubina z dnia 20 marca 2006 roku w sprawie przeprowadzenia przetargu nieograniczonego oraz powołania komisji przetargowej i określenia jej zadań na budowę chodnika dla pieszych w ciągu drogi [...]

Zarządzenie Nr 0151-19/06

Zarządzenie Nr 0151-19/06 Burmistrza Szubina z dnia 17 marca 2006 roku w sprawie ustalenia numerów porządkowych nieruchomości. Na podstawie art. 47a pkt. 2 ustawy z dnia 17 maja 1989 - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z [...]

Zarządzenie Nr 0151-18/06

Zarządzenie Nr 0151-18/06 Burmistrza Szubina z dnia 14 marca 2006 roku w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości gruntowej stanowiącej własność gminy Szubin. Na podstawie art. 13 ust. 1 i art. 35 ust 1 i 2 ustawy z dnia [...]

Zarządzenie Nr 0151-17/06

Zarządzenie Nr 0151-17/06 Burmistrza Szubina z dnia 14 marca 2006 roku w sprawie przeprowadzenia zapytania o cenę oraz powołania komisji przetargowej i określenia jej zadań na wybór osoby do przygotowania projektów decyzji o warunkach [...]

Zarządzenie Nr 0151-16/06

Zarządzenie Nr 0151-16/06 Burmistrza Szubina z dnia 13 marca 2006 roku w sprawie ustalenia numerów porządkowych nieruchomości. Na podstawie art. 47a pkt. 2 ustawy z dnia 17 maja 1989 - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z [...]

Zarządzenie Nr 0151-15/06

Zarządzenie Nr 0151-15/06 Burmistrza Szubina z dnia 10 marca 2006 roku w sprawie zwołania zebrania wiejskiego w sołectwie Kowalewo Gmina Szubin. Na podstawie art. 35 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym [...]

Zarzadzenie Nr 0151-14/06

Zarządzenie Nr 0151-14/06 Burmistrza Szubina z dnia 9 marca 2006 roku w sprawie przeprowadzenia przetargu nieograniczonego oraz powołania komisji przetargowej i określenia jej zadań na przebudowę chodnika przy ulicy Jarosława [...]

Zarządzenie Nr 0151-13/06

Zarządzenie Nr 0151-13/06 Burmistrza Szubina z dnia 9 marca 2006 roku w sprawie ustalenia numeracji porządkowej nieruchomości. Na podstawie art. 47a pkt. 2 ustawy z dnia 17 maja 1989 - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2000r. [...]

Zarządzenie Nr 0151-12/06

Zarządzenie Nr 0151-12/06 Burmistrza Szubina z dnia 6 marca 2006 roku zmieniające zarządzenie Nr 0151-146/05 Burmistrza Szubina z dnia 2 grudnia 2005r. o przeznaczeniu do sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości gruntowej stanowiącej [...]

Zarządzenie Nr 0151-11/06

Zarządzenie Nr 0151-11/06 Burmistrza Szubina z dnia 23 lutego 2006 roku w sprawie oznaczenia nieruchomości numerami porządkowymi. Na podstawie art. 47a pkt. 2 ustawy z dnia 17 maja 1989 - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z [...]

Zarządzenie Nr 0151-10/06

Zarządzenie Nr 0151-10/06 Burmistrza Szubina z dnia 3 lutego 2006 roku w sprawie przeprowadzenia przetargu nieograniczonego oraz powołania komisji przetargowej i określenia jej zadań na opracowanie dokumentacji projektowej na budowę [...]

Zarządzenie Nr 0151-9/06

Zarządzenie Nr 0151-9/06 Burmistrza Szubina z dnia 31 stycznia 2006 roku w sprawie wyrażenia zgody na używanie wizerunku herbu Gminy Szubin. Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z [...]

Zarządzenie Nr 0151-8/06

Zarządzenie Nr 0151-8/06 Burmistrza Szubina z dnia 31 stycznia 2006 roku w sprawie ustalenia numerów porządkowych nieruchomości. Na podstawie art. 47a pkt. 2 ustawy z dnia 17 maja 1989 - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z [...]

Zarządzenie Nr 0151-7/06

Zarządzenie Nr 0151-7/06 Burmistrza Szubina z dnia 23 stycznia 2006 roku w sprawie przeprowadzenia przetargu nieograniczonego oraz powołania komisji przetargowej i określenia jej zadań na usługi transportowe świadczone na terenie [...]

Zarządzenie Nr 0151-6/06

Zarządzenie Nr 0151-6/06 Burmistrza Szubina z dnia 23 stycznia 2006 roku w sprawie przeprowadzenia przetargu nieograniczonego oraz powołania komisji przetargowej i określenia jej zadań na remont dróg gruntowych na terenie gminy Sz [...]

Zarządzenie Nr 0151-5/06

Zarządzenie Nr 0151-5/06 Burmistrza Szubina z dnia 23 stycznia 2006 roku w sprawie przeprowadzenia przetargu nieograniczonego oraz powołania komisji przetargowej i określenia jej zadań na remont dróg bitumicznych na terenie gminy [...]

Zarządzenie Nr 0151-4/06

Zarządzenie Nr 0151-4/06 Burmistrza Szubina z dnia 12 stycznia 2006 roku w sprawie ustalenia zasad rachunkowości i planu kont dla prowadzenia ewidencji podatków i opłat dla gminy Szubin. Na podstawie art. 10 ustawy z dnia 29 [...]

Zarządzenie Nr 0151-3/06

Zarządzenie Nr 0151-3/06 Burmistrza Szubina z dnia 6 stycznia 2006 roku w sprawie przeprowadzenia przetargu nieograniczonego oraz powołania komisji przetargowej i określenia jej zadań na opracowanie projektu zmian miejscowego planu [...]

Zarządzenie Nr 0151-2/06

Zarządzenie Nr 0151-2/06 Burmistrza Szubina z dnia 6 stycznia 2006 roku w sprawie przeprowadzenia przetargu nieograniczonego oraz powołania komisji przetargowej i określenia jej zadań na opracowanie projektu zmian miejscowego planu [...]

Zarządzenie Nr 0151-1/06

Zarządzenie Nr 0151-1/06 Burmistrza Szubina z dnia 4 stycznia 2006 roku o przeznaczeniu do sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Szubin. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 [...]

metryczka