Zawiadomienie o wydanej decyzji (OŚiR.6220.39.2013)

OŚiR.6220.39.2013

Zawiadomienie o wydanej decyzji

Działając na postawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zm.) zawiadamiam, że w Urzędzie Miejskim w Szubinie dnia 08.10.2013 r. na wniosek Krzysztofa Dumania, działającego na podstawie pełnomocnictwa MOTO – BUDREX Sp z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy przy ul. Grunwaldzkiej 291, została wydana znak: OŚiR. 6220.39.2013 decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie centrum logistyczno – magazynowego” na terenie działki nr 817/1 w Szubinie, przy ul. Sportowej.
Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z jej treścią, jak również z uzgodnieniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy i opinią Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nakle nad Notecią w Urzędzie Miejskim w Szubinie, Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa, pok. nr 4, w godzinach 7:30 -15:30.

metryczka


Wytworzył: Ignacy Pogodziński (9 października 2013)
Opublikował: Michał Moniak (31 października 2013, 14:27:54)

Ostatnia zmiana: Michał Moniak (31 października 2013, 14:37:00)
Zmieniono: poprawiono literówki

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1107