Zawiadomienie o wydanej decyzji (OŚiR.6220.38.2013)

OŚiR.6220.38.2013

Zawiadomienie o wydanej decyzji

Działając na postawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zm.) zawiadamiam, że w Urzędzie Miejskim w Szubinie dnia 01.10.2013 r. na wniosek Prezesa Zarządu Komunalnego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Szubinie, została wydana znak: OŚiR. 6220.38.2013 decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu urządzenia wodnego – obudowy studni wraz z przyłączem energetycznym i odprowadzeniem wody do istniejącego rurociągu, które przewidziane jest do realizacji w Szubinie, na działce nr 1730/14.
Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z jej treścią, jak również z uzgodnieniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy i opinią Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nakle nad Notecią w Urzędzie Miejskim w Szubinie, Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa, pok. nr 4, w godzinach 7:30 -15:30.

metryczka


Wytworzył: Mariusz Piotrkowski (2 października 2013)
Opublikował: Michał Moniak (3 października 2013, 08:25:03)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 623