Zawiadomienie o wydanej decyzji (OŚiR.6220.21.2013)

OŚiR.6220.21.2013

Zawiadomienie o wydanej decyzji

Działając na postawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zm.) zawiadamiam, że w Urzędzie Miejskim w Szubinie dnia 01.08.2013 r. na wniosek Pana Andrzeja Robaczewskiego, została wydana znak: OŚiR.6220.21.2013 decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na utworzeniu punktu zbierania i przeładunku odpadów w Szubinie, na działce nr 717/16, usytuowanej w Szubinie, przy ul. Jana Pawła II 21.
Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z jej treścią, jak również z uzgodnieniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy i opinią Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nakle nad Notecią w Urzędzie Miejskim w Szubinie, Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa, pok. nr 4, w godzinach 7:30 - 15:30.

metryczka


Wytworzył: Ignacy Pogodziński (2 sierpnia 2013)
Opublikował: Michał Moniak (5 sierpnia 2013, 08:38:15)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 653