Zawiadomienie o wydanej decyzji (OŚiR.6220.25.2012)


OŚiR.6220.25.2012

Zawiadomienie o wydanej decyzji

Działając na postawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zm.) zawiadamiam, że w Urzędzie Miejskim w Szubinie dnia 12.11.2012 r. na wniosek prezesa spółki „JANPOL” pana Dariusza Jurkiewicza z siedzibą w Toruniu, przy ul. Batorego 46/52 została wydana znak: OŚiR.6220.25.2012 decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie istniejącej stacji paliw płynnych wraz z niezbędną infrastrukturą na działce nr 490/1 w Zamościu, gm. Szubin.
Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z jej treścią, jak również z uzgodnieniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy i opinią Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nakle nad Notecią w Urzędzie Miejskim w Szubinie, Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa, pok. nr 4, w godzinach 7:30 -15:30.

metryczka


Wytworzył: Ignacy Pogodziński (15 listopada 2012)
Opublikował: Michał Moniak (21 listopada 2012, 07:42:33)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 779