Zawiadomienie o wydanej decyzji (OŚiR.6220.5.2012)


OŚiR.6220.5.2012

Zawiadomienie o wydanej decyzji

Działając na postawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zm.) zawiadamiam, że w Urzędzie Miejskim w Szubinie dnia 09.08.2012 r. na wniosek Pana Piotra Laneckiego, zamieszkałego w Zamościu została wydana znak: OŚiR. 6220.5.2012 decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku usługowego do obsługi środków transportu na działce nr 211/3 w Zamościu, gm. Szubin.
Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z jej treścią, jak również z uzgodnieniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy i opinią Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nakle nad Notecią w Urzędzie Miejskim w Szubinie, Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa, pok. nr 4, w godzinach 7:30 -15:30.

metryczka


Wytworzył: Ignacy Pogodziński (14 sierpnia 2012)
Opublikował: Michał Moniak (6 września 2012, 11:45:03)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 829