Informacja o wydanej decyzji (OŚiR.6220.13.2012)


OŚiR.6220.13.2012

Informacja o wydanej decyzji

Działając na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.), zawiadamiam, że w Urzędzie Miejskim w Szubinie dnia 18.07.2012r. na wniosek Pana Henryka Raka właściciela PPiR.I „EFECTPROJEKT” z siedzibą przy Malborskiej 8 w Szczecinku, działającego z upoważnienia Burmistrza Szubina reprezentującego Gminę Szubin, została wydana, znak: OŚiR.6220.13.2012, decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie i rozbudowie stadionu miejskiego w Szubinie. Inwestycja przewidziana jest do realizacji na działkach nr 1783/1 i 810/3 w Szubinie.
Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z jej treścią, jak również z uzgodnieniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy i opinią Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nakle nad Notecią w Urzędzie Miejskim w Szubinie, w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa, pok. nr 4, w godzinach 7.30 – 15.30.

metryczka


Wytworzył: Ignacy Pogodziński (18 lipca 2012)
Opublikował: Michał Moniak (30 lipca 2012, 08:45:40)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 797