Zawiadomienie o wydanej decyzji (OŚiR.6220.59.2011)


OŚiR.6220.59.2011


Zawiadomienie o wydanej decyzji

Działając na postawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zm.) zawiadamiam, że w Urzędzie Miejskim w Szubinie dnia 19.04.2012 r. na wniosek Pani Prezes Zarządu spółki z o.o. OKNOMONT z siedzibą w Bydgoszczy przy ul. T. Boya – Żeleńskiego 1, została wydana znak: OŚiR. 6220.59.2011 decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na przeniesieniu trzech stanowisk pracy wraz z maszynami z hali maszynowni istniejącej stolarni do hali magazynowej i zmianą sposobu użytkowania hali magazynowej na halę produkcyjną. Inwestycja będzie realizowana na działce nr 243/3 w Dąbrówce Słupskiej, gm. Szubin.
Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z jej treścią, jak również z uzgodnieniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy i opinią Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nakle nad Notecią w Urzędzie Miejskim w Szubinie, Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa, pok. nr 4, w godzinach 7:30 -15:30.

metryczka


Wytworzył: Ignacy Pogodziński (30 kwietnia 2012)
Opublikował: Michał Moniak (1 maja 2012, 15:31:51)

Ostatnia zmiana: Michał Moniak (1 maja 2012, 15:35:40)
Zmieniono: poprawiono literówki

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 732