Zawiadomienie o wydanej decyzji (OŚiR.6220.2.2012)


OŚiR.6220.2.2012


Zawiadomienie o wydanej decyzji

Działając na postawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zm.) zawiadamiam, że w Urzędzie Miejskim w Szubinie dnia 14.03.2012 r. na wniosek Pana Stanisław Swołka – Pełnomocnika Zarządu ds. inwestycji firmy GOLPASZ S.A. z siedzibą w Golubiu Dobrzyniu, przy ul. PTTK 50 została wydana znak: OŚiR. 6220.2.2012 decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie nadziemnego magazynu na gaz płynny: propan- butan, który docelowo będzie się składał z 6 zbiorników V- 6400l każdy o łącznej objętości 38400 l do zasilania suszarni zboża. Inwestycja przewidziana jest do realizacji na działce nr 173/5 i 173/8 w miejscowości Zalesie.

Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z jej treścią, jak również z uzgodnieniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy i opinią Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nakle nad Notecią w Urzędzie Miejskim w Szubinie, Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa, pok. nr 4, w godzinach 7.30 - 15.30.

metryczka


Wytworzył: Ignacy Pogodziński (20 marca 2012)
Opublikował: Michał Moniak (28 marca 2012, 14:42:34)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 842