Zawiadomienie o wydanej decyzji (OŚiR.6220.4.2011.AH)


OŚiR.6220.4.2011.AH


Zawiadomienie o wydanej decyzji


Działając na postawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zm.) zawiadamiam, że w Urzędzie Miejskim w Szubinie dnia 06.06.2011 r. na wniosek Pana Jana Leśniewskiego, zamieszkałego w Retkowie, została wydana znak: OŚiR. 6220.4.2011.AH decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na zmianie sposobu użytkowania budynku gospodarczego na produkcyjno- usługowy, w którym będzie prowadzona działalność polegająca na odłuszczaniu orkiszu i innych roślin oraz pakowaniu produktów zbożowych. Inwestycja przewidziana jest do realizacji na działce nr 129 w miejscowości Retkowo.
Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z jej treścią, jak również z uzgodnieniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy i opinią Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nakle nad Notecią w Urzędzie Miejskim w Szubinie, Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa, pok. nr 4, w godzinach 7:30 -15:30.

metryczka


Wytworzył: Ignacy Pogodziński (9 czerwca 2011)
Opublikował: Michał Moniak (10 czerwca 2011, 07:41:46)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 861