Zawiadomienie o wydanej decyzji (OŚiR. 7624-54/10)


OŚiR. 7624-54/10


Zawiadomienie o wydanej decyzji


Działając na postawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227) zawiadamiam, że w Urzędzie Miejskim w Szubinie dnia 31.01.2011 r. na wniosek Pana Tadeusza Brody, zam. w Szubinie, przy ul. J. Słowackiego 26, została wydana znak: OŚiR. 7624-54/10 decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie, rozbudowie i zmianie sposobu użytkowania budynku gospodarczo – garażowego na funkcję garażowo – warsztatową, który jest przewidziany do realizacji na działce nr 242 w Mąkoszynie, gm. Szubin.

Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z jej treścią, jak również z uzgodnieniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy i opinią Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nakle nad Notecią w Urzędzie Miejskim w Szubinie, Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa, pok. nr 4, w godzinach 7:30-15:30.

metryczka


Wytworzył: Ignacy Pogodziński (8 lutego 2011)
Opublikował: Michał Moniak (9 lutego 2011, 10:14:37)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 920