Zawiadomienie o wydanej decyzji (OŚiR. 7624-53/10)


OŚiR. 7624-53/10


Zawiadomienie o wydanej decyzji


Działając na postawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227) zawiadamiam, że w Urzędzie Miejskim w Szubinie dnia 07.12.2010 r. na wniosek Dyrektora Miejskiego Zespołu Oświaty, Sportu i Rekreacji w Szubinie została wydana znak: OŚiR. 7624-53/10 decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu urządzenia wodnego – ujęcia wód podziemnych na działce nr 705 w miejscowości Zamość, gm. Szubin.
Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z jej treścią, jak również z uzgodnieniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy i opinią Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nakle nad Notecią w Urzędzie Miejskim w Szubinie, Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa, pok. nr 4, w godzinach 7:30 -15:30.

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Szubina Ignacy Pogodziński (8 grudnia 2010)
Opublikował: Michał Moniak (9 grudnia 2010, 12:32:38)

Ostatnia zmiana: Michał Moniak (21 grudnia 2010, 10:35:37)
Zmieniono: poprawa tytułu informacji

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 889