Zawiadomienie o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie instalacji do produkcji paliw z produktów roślinnych oraz obornika końskiego, która przewidziana jest do realizacji w miejscowości Małe


OŚiR. 7624-34/10

Zawiadomienie o wydanej decyzji


Działając na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227) zawiadamiam, że w Urzędzie Miejskim w Szubinie dnia 27.09.2010 r. na wniosek Pana ----- -----, zam. -----, przy ul. -----, została wydana znak: OŚiR. 7624-34/10 decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie instalacji do produkcji paliw z produktów roślinnych oraz obornika końskiego, która przewidziana jest do realizacji w miejscowości Małe Rudy na działce nr 272/3, gm. Szubin.
Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z jej treścią, jak również z uzgodnieniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy i opinią Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nakle nad Notecią w Urzędzie Miejskim w Szubinie, Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa, pok. nr  4, w godzinach 7:30-15:30.
Wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej; jawność wyłączył Michał Moniak.

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Szubina Ignacy Pogodziński (5 października 2010)
Opublikował: Michał Moniak (12 października 2010, 08:45:14)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1261