Zawiadomienie o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu urządzenia wodnego – obudowy studni wraz z przyłączem energetycznym i punktem czerpalnym, na działce nr 36 w miejscowości Łachowo,


OŚiR. 7624-3/10

Zawiadomienie o wydanej decyzji

Działając na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227) zawiadamiam, że w Urzędzie Miejskim w Szubinie dnia 14.04.2010 r. na wniosek Pana ----- -----, zamieszkałego w -----, przy ul. -----, została wydana znak: OŚiR. 7624-3/10 decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu urządzenia wodnego - obudowy studni wraz z przyłączem energetycznym i punktem czerpalnym, na działce nr 36 w miejscowości Łachowo, gm. Szubin.
Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z jej treścią, jak również z uzgodnieniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy i opinią Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nakle nad Notecią w Urzędzie Miejskim w Szubinie, Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa, pok. nr 4, w  godzinach 7:30-15:30.
Wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej; jawność wyłączył Michał Moniak.

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Szubina Ignacy Pogodziński (19 kwietnia 2010)
Opublikował: Michał Moniak (23 kwietnia 2010, 07:48:50)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1421