Zawiadomienie o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przeds. polegającego budowie instalacji do produkcji paliw z produktów roślinnych, która przewidziana jest do realizacji w miejscowości Małe Rudy na działce nr 152/4


OŚiR. 7624- 34/09


Zawiadomienie o wydanej decyzji

Działając na postawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227) zawiadamiam, że w Urzędzie Miejskim w Szubinie dnia 02.03.2010 r. na wniosek przedsiębiorstwa „INTERINSTAL” Andrzej Chrustowski, z siedzibą w Białych Błotach, przy ul. Betonowej 1, została wydana znak: OŚiR. 7624-34/09 decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie instalacji do produkcji paliw z produktów roślinnych, która przewidziana jest do realizacji w miejscowości Małe Rudy na działce nr 152/4, gm. Szubin.
Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z jej treścią, jak również z uzgodnieniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy i opinią Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nakle nad Notecią w Urzędzie Miejskim w Szubinie, Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa, pok. nr 4, w godzinach 7:30 - 15:30.

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Szubina Ignacy Pogodziński (3 marca 2010)
Opublikował: Michał Moniak (4 marca 2010, 13:28:34)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1452