Obwieszczenie o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie ulicy Modrzewiowej, Brzozowej i Klonowej w Szubinie realizowanej na działkach nr 2167, 2169/1, 2171, 2170, 2165, 2117, 282/10, 282/11, 282/13

OŚiR. 7624-20/09

OBWIESZCZENIE


Działając na postawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227) zawiadamiam, że w Urzędzie Miejskim w Szubinie dnia 16.12.2009 r. na wniosek Pana Piotra Milika, zam. w -----, przy ul. ----- działającego na podstawie upoważnienia Burmistrza Szubina została wydana znak: OŚiR. 7624-20/09 decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie ulicy Modrzewiowej, Brzozowej i Klonowej w Szubinie realizowanej na działkach nr 2167, 2169/1, 2171, 2170, 2165, 2117, 282/10, 282/11, 282/13, 281, 282/8, 2384, 2382, 2383, 2340, 2164 w obrębie Szubin – miasto.
Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z jej treścią oraz z dokumentacją sprawy w Urzędzie Miejskim w Szubinie, Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa, pok. nr 4, w godzinach 7:30-15:30.
Wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej; jawność wyłączył Michał Moniak.

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Szubina Ignacy Pogodziński (13 stycznia 2010)
Opublikował: Michał Moniak (13 stycznia 2010, 08:17:59)

Ostatnia zmiana: Michał Moniak (22 kwietnia 2010, 11:26:16)
Zmieniono: poprawa literówek

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 897