Obwieszczenie o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na rewitalizacji starej części miasta Szubina, obejmująca przebudowę części drogowej Rynku i w ulicach Kilińskiego, Wyzwolenia, Św. Marcina...

OŚiR. 7624-18/09


OBWIESZCZENIE

Działając na postawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227) zawiadamiam, że w Urzędzie Miejskim w Szubinie dnia 07.09.2009 r. na wniosek Pana Piotra Milika, zam. w -----, przy ul. ----- działającego na podstawie upoważnienia Burmistrza Szubina została wydana znak: OŚiR. 7624-18/09 decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na rewitalizacji starej części miasta Szubina, obejmująca przebudowę części drogowej Rynku i w ulicach Kilińskiego, Wyzwolenia, Św. Marcina, Plac Kościelny, Młyńskiej i Szkolnej oraz budowę kanalizacji sanitarnej w ulicach Kilińskiego, Wyzwolenia, Św. Marcina, Plac Kościelny i Młyńskiej w Szubinie.
Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z jej treścią oraz z dokumentacją sprawy w Urzędzie Miejskim w Szubinie, Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa, pok. nr 4, w godzinach 7:30-15:30.
Wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września o dostępie do informacji publicznej; jawność wyłączył Michał Moniak.

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Szubina Ignacy Pogodziński (10 września 2009)
Opublikował: Michał Moniak (13 stycznia 2010, 08:03:42)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2254