Zawiadomienie o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie zakładu przetwórstwa surowców spożywczych

OŚiR. 7624-16/09


Zawiadomienie o wydanej decyzji

Działając na postawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227) zawiadamiam, że w Urzędzie Miejskim w Szubinie dnia 08.09.2009 r. na wniosek Pana ----- -----, zam. w -----, przy ul. ----- została wydana znak: OŚiR. 7624-16/09 decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie zakładu przetwórstwa surowców spożywczych. Przedsięwzięcie przewidziane jest do realizacji na działkach o numerach 2223 i 2224/1 w Szubinie, przy ul. Powstańców Wielkopolskich 5.
Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z treścią decyzji w Urzędzie Miejskim w Szubinie, Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa, pok. nr 4, w godzinach 7:30 -15:30.
Wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września o dostępie do informacji publicznej; jawność wyłączył Michał Moniak.

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Szubina Ignacy Pogodziński (10 września 2009)
Opublikował: Michał Moniak (10 września 2009, 14:43:19)

Ostatnia zmiana: Michał Moniak (13 stycznia 2010, 08:13:01)
Zmieniono: poprawa literówek

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1128