Informacja o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie hali produkcyjno - magazynowej z zapleczem socjalno - biurowym i wiatą na działce nr 812/78 w Szubinie, przy ul. Sportowej


PODANIE DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI

Na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227) podaję do publicznej wiadomości, że w Urzędzie Miejskim w Szubinie dnia 27.05.2009 r. została wydana znak: OŚiR. 7632-7/09 decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie hali produkcyjno – magazynowej z zapleczem socjalno – biurowym i wiatą na działce nr 812/78 zlokalizowanej w Szubinie, przy ul. Sportowej. Decyzję wydano na wniosek firmy Amphitec Equipment Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy Placu Dąbrowskiego 1.
Z treścią decyzji, jak również z dokumentacją sprawy, w tym z uzgodnieniami Starosty Nakielskiego, i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nakle nad Notecią można zapoznać się w Urzędzie Miejskim w Szubinie, Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa, pok. nr 4.

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Szubina Ignacy Pogodziński (29 maja 2009)
Opublikował: Michał Moniak (1 czerwca 2009, 08:00:15)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1466