Zawiadomienie o wydanej decyzji środowiskowej - farma fotowoltaiczna w Szubinie - Wsi


OśiR.6220.27.2019
Szubin, 2019-08-13
 
 
Zawiadomienie
o wydanej decyzji
 
Działając na postawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018r. Poz. 2081) zawiadamiam, że w Urzędzie Miejskim w Szubinie 13.08.2019r. na wniosek Państwa Barbary i Janusza Hernet, zam. w Rynarzewie, reprezentowanych przez spółkę RAWICOM, została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na budowie elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 3 x 1MW na działce o numerze ewidencyjnym 210 w obrębie ewidencyjnym Szubin – Wieś, gm. Szubin. 
Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z jej treścią w Urzędzie Miejskim w Szubinie, Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa, pok. nr  4, w godzinach pracy Urzędu, jak również z wydanymi przed decyzją opiniami: Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nakle nad Notecią, Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich
w Bydgoszczy.   

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Szubina (13 sierpnia 2019)
Opublikował: Alicja Hoffmann (13 sierpnia 2019, 13:44:40)

Ostatnia zmiana: Alicja Hoffmann (19 sierpnia 2019, 14:20:21)
Zmieniono: zmiana tytułu

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 281