Zawiadomienie o wydanej decyzji - farma fotowoltaiczna w Łachowie


OśiR.6220.21.2019
Szubin, 2019-08-13
 
 
Zawiadomienie
o wydanej decyzji
 
Działając na postawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018r. Poz. 2081) zawiadamiam, że w Urzędzie Miejskim w Szubinie dnia 10.07.2019r. na wniosek Pana Michała Czajkowskiego, Prezesa Zarządu Spółki z o.o. PVE 17, z siedzibą w Bydgoszczy, przy ul. Grunwaldzkiej 4/10  została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na budowie elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 5 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach oznaczonych numerami ewidencyjnymi 22, 33/6, 36/1 obręb geodezyjny Łachowo, gm. Szubin.
Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z jej treścią w Urzędzie Miejskim w Szubinie, Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa, pok. nr  4, w godzinach pracy Urzędu, jak również z wydanymi przed decyzją opiniami: Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nakle nad Notecią, Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Bydgoszczy.    

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Szubina (13 sierpnia 2019)
Opublikował: Alicja Hoffmann (13 sierpnia 2019, 13:39:25)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 272