Zawiadomienie o wydanej decyzji - farma fotowoltaiczna w Szubinie - Wsi


OśiR.6220.4.2019

Szubin, 2019-06-07
 
Zawiadomienie
o wydanej decyzji
 
Działając na postawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018r. Poz. 2081) zawiadamiam, że w Urzędzie Miejskim w Szubinie dnia 04.06.2019r. na wniosek Prezesa Zarządu Spółki z o.o. PVE 17, z siedzibą w Bydgoszczy, przy ul. Grunwaldzkiej 4/10, została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na budowie elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 3 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach oznaczonych numerami ewidencyjnymi 9/2, 9/4, 9/5, 9/7 obręb geodezyjny Szubin – Wieś, gm. Szubin.
Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z jej treścią w Urzędzie Miejskim w Szubinie, Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa, pok. nr  4,
w godzinach pracy Urzędu, jak również z wydanymi przed decyzją: uzgodnieniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy, opiniami Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nakle nad Notecią, Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Bydgoszczy.    metryczka


Wytworzył: Burmistrz Szubina (7 czerwca 2019)
Opublikował: Alicja Hoffmann (11 czerwca 2019, 10:37:39)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 366