Zawiadomienie o wydanej decyzji - studnia w Hucie Szkła w Turze


OśiR.6220.13.2019
Szubin, 2019-06-03
 
 
Zawiadomienie
o wydanej decyzji
 
Działając na postawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018r. Poz. 2081) zawiadamiam, że w Urzędzie Miejskim w Szubinie dnia 31.05.2019r. na wniosek Dekorglass Działdowo S.A. z siedzibą w Działdowie przy ul. Grunwaldzkiej 35, została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na wykonaniu urządzenia wodnego do poboru wody podziemnej z wydajnością 60 m3/h na cele ochrony przeciwpożarowej firmy Dekorglass Działdowo S.A. na terenie Zakładu Produkcyjnego Huty Szkła Tur, na działce nr 254/5 w Turze, gm. Szubin.
Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z jej treścią w Urzędzie Miejskim w Szubinie, Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa, pok. nr  4, w godzinach pracy Urzędu, jak również z wydanymi przed decyzją: uzgodnieniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy, opiniami Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nakle nad Notecią, Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Bydgoszczy.     

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Szubina (3 czerwca 2019)
Opublikował: Alicja Hoffmann (6 czerwca 2019, 12:44:16)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 415