Zawiadomienie o wydanej decyzji - farma fotowoltaiczna w Szubinie

OśiR.6220.37.2018
Szubin, 2018-11-21

Zawiadomienie o wydanej decyzji

Działając na postawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018r. Poz. 2081) zawiadamiam, że w Urzędzie Miejskim w Szubinie 19.11.2018r. na wniosek Prezesa Zarządu spółki Pro Vento Energia, z siedzibą w Bydgoszczy, przy ul. Grunwaldzkiej 4/10, została wydana znak: OŚiR. 6220.37.2018 decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na  budowie elektrowni fotowoltaicznej (projekt 4) o mocy do 2,1 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach o numerach 607 i 608, obręb geodezyjny Szubin, gmina Szubin. Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z jej treścią, jak również z uzgodnieniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy, opinią Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nakle nad Notecią, Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, w Urzędzie Miejskim w Szubinie, Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa, pok. nr 4, w godzinach pracy Urzędu.

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Szubina (21 listopada 2018)
Opublikował: Alicja Hoffmann (26 listopada 2018, 13:20:18)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 561