Zawiadomienie o decyzji środowiskowej na ul. Sportowej

OśiR.6220.12.2018 Szubin,
2018-08-02


Działając na postawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017r. Poz. 1405) zawiadamiam, że w Urzędzie Miejskim w Szubinie 02.07.2018r. na wniosek Wiceprezesa Zarządu Pałuckie sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy przy ul. Gdańskiej 62, została wydana znak: OŚiR. 6220.12.2018 decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „wdrożeniu innowacyjnej technologii produkcji żywności funkcjonalnej” na terenie działki nr 809 w Szubinie, przy ul. Sportowej. Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z jej treścią, jak również z uzgodnieniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy, opinią Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nakle nad Notecią, Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, w Urzędzie Miejskim w Szubinie, Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa, pok. nr 4, w godzinach pracy Urzędu.

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Szubina (2 sierpnia 2018)
Opublikował: Alicja Hoffmann (3 sierpnia 2018, 08:55:15)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 245