zawiadomienie o wydanej decyzji obora w Gąbinie


OŚiR.6220.1.2018
Szubin, 2018-06-11
 
 
 
Zawiadomienie o wydanej decyzji
 
Działając na postawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017r. poz. 1257.) zawiadamiam, że w Urzędzie Miejskim w Szubinie 07.06.2018 r. na wniosek Pana Łukasza Nowaka De Heus sp. z o.o., z siedzibą w Łęczycy, przy ul. Lotniczej 21 b, pełnomocnika Pana Grzegorza Jerzakowskiego, zam. w Gąbinie, została wydana znak: OŚiR. 6220.1.2018 decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie obory wolnostanowiskowej dla bydła mlecznego wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr 63 w miejscowości Gąbin, gm. Szubin.  
Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z jej treścią, jak również z uzgodnieniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nakle nad Notecią, a także Dyrektora Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, Zarządu Zlewni w Inowrocławiu.  Wszystkie dokumenty udostępnione są w Urzędzie Miejskim w Szubinie, Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa, pok. nr  4, w godzinach pracy Urzędu.

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Szubina (11 czerwca 2018)
Opublikował: Alicja Hoffmann (11 czerwca 2018, 10:00:50)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 300