Zawiadomienie o wydanej decyzji - El - Kajo

OśiR.6220.40.2017
 Szubin, 2017-10-13

Zawiadomienie o wydanej decyzji

Działając na postawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017r. Poz. 1257) zawiadamiam, że w Urzędzie Miejskim w Szubinie dnia 12.10.2010r. na wniosek Prezesa Zarządu spółki z o.o. „EL – KAJO” z siedzibą w Bydgoszczy przy ul. Kościuszki 27 została wydana znak: OŚiR. 6220.40.2017 decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na wykorzystaniu istniejącej instalacji wytwórni mas bitumicznych do przetwarzania odpadów innych niż niebezpieczne na terenie działki nr 812/78 położonej w Szubinie, przy ul. Sportowej 6 A. Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z jej treścią, jak również z uzgodnieniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy i opinią Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nakle nad Notecią w Urzędzie Miejskim w Szubinie, Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa, pok. nr 4, w godzinach pracy Urzędu.

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Szubina (13 października 2017)
Opublikował: Alicja Hoffmann (13 października 2017, 13:32:51)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 613