Zawiadomienie o wydanej decyzji -kopalnia w KołaczkowieDziałając na postawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz
o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017r. poz. 1257.) zawiadamiam, że
w Urzędzie Miejskim w Szubinie dnia 31.07.2017 r. na wniosek PHU M.C. TRANS Marek Cygan z siedzibą w Ksawerowie, przy ul. Jęczmiennej 16/24 została wydana znak: OŚiR. 6220.29.2017 decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na wydobywaniu kopaliny pospolitej – piasku ze złoża Kołaczkowo I w gm. Szubin. Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z jej treścią, jak również
z uzgodnieniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy w Urzędzie Miejskim w Szubinie, Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa, pok. nr 4, w godzinach pracy Urzędu.

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Szubina (31 lipca 2017)
Opublikował: Alicja Hoffmann (25 sierpnia 2017, 10:22:40)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 533