Zawiadomienie o wydanej decyzji - rewitalizacja pomostu w Wąsoszu

OŚiR.6220.68.2016
Szubin, 2017-04-21


Działając na postawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016r. Poz. 353.) zawiadamiam, że w Urzędzie Miejskim w Szubinie dnia 19.04.2017 r. na wniosek Gminy Szubin, w imieniu której występuje Pani Anna Gontarz Bagińska z siedzibą w Nowym Świecie ul. Nad Jeziorem 13, 80-299 Gdańsk, została wydana decyzja znak: OŚiR. 6220.68.2016 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na : ,,Rewitalizacji plaży i miejsca rekreacyjno – wypoczynkowego w Wąsoszu, gmina Szubin’’

Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z jej treścią, jak również z uzgodnieniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy i opinią Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nakle nad Notecią w Urzędzie Miejskim w Szubinie, Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa, pok. nr 4, w godzinach pracy Urzędu.

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Szubina (21 kwietnia 2017)
Opublikował: Alicja Hoffmann (25 kwietnia 2017, 13:16:04)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 252