Zawiadomienie o wydanej decyzji - budowa hali produkcyjno - magazynowej w Kowalewie


OśiR.6220.55.2016
 Szubin, 2017-04-04

Działając na postawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r.  o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016r. Poz. 353 ze zm.) zawiadamiam, że w Urzędzie Miejskim w Szubinie dnia 23.03.2017r. na wniosek Pana Andrzeja Schmidta, działającego z upoważnienia Przedsiębiorstwa Wielobranżowego ACORD z siedzibą w Bydgoszczy została wydana znak: OŚiR. 6220.55.2016 decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie hali produkcyjno – magazynowej z częścią socjalną na działkach o numerach ewidencyjnych 440/11, 440/12, 440/13, 440/14, 440/15, 440/16 w Kowalewie, gm. Szubin”.
Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z jej treścią, jak również z uzgodnieniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy i opinią Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nakle nad Notecią w Urzędzie Miejskim w Szubinie, Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa, pok. nr 4, w godzinach pracy Urzędu.metryczka


Wytworzył: Burmistrz Szubina (7 kwietnia 2017)
Opublikował: Alicja Hoffmann (7 kwietnia 2017, 14:18:23)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 274