Zawiadomienie o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

OŚiR.6220.42.2016
Szubin, 2017-02-02Działając na postawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016r. Poz. 353.) zawiadamiam, że w Urzędzie Miejskim w Szubinie dnia 31.01.2017 r. na wniosek Prezesa Zarządu Komunalnego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp z o.o. z siedzibą w Szubinie, przy ul. Powstańców Wielkopolskich 76, została wydana znak: OśiR. 6220.42.2016 decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu urządzenia wodnego – wykonaniu obudowy studni wraz z przyłączem energetycznym i odprowadzeniem wody do istniejącego rurociągu, które przewidziane jest do realizacji na działce nr  1730/23 w Szubinie

Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z jej treścią, jak również z uzgodnieniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy i opinią Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nakle nad Notecią w Urzędzie Miejskim w Szubinie, Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa, pok. nr 4, w godzinach pracy Urzędu.

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Szubina (2 lutego 2017)
Opublikował: Alicja Hoffmann (2 lutego 2017, 13:46:49)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 278